Петиция за Данъчни Облекчения и По-Ниски Застрахователни Полици С Видеорегистратори в България - Записите да се признават в съда и да не се налага записалият ги да става свидетел.

Представление:

Ние, подписалите тази петиция, искаме да предложим въвеждането на законодателни промени в България, които биха насърчили използването на автомобилни видеорегистратори, известни още като "dashcams"(дашкамери), с цел подобряване на пътната безопасност.

Предимства за Пътната Безопасност:

  1. Първото и най-важно нещо, което искаме, е записите да се признават в съда и да не се налага записалият ги да става свидетел, а хората да се наказват или съдят на база на тези записи. Дашкамерите предоставят неоспорими доказателства при пътните инциденти и спомагат за установяване на отговорността, намалявайки споровете след пътни инциденти. 
  2. Помагат при решаването на проблеми като измами и измамни искания.

Предложения Законодателни Промени:

  1. Въвеждане на фискални облекчения за автомобили, оборудвани с дашкамери. Това ще насърчи шофьорите да инсталират дашкамери на своите автомобили и ще ги награди за тяхната грижа за пътната безопасност.
  2. Предоставяне на по-ниски варианти за застрахователни полиции за автомобили, оборудвани с дашкамери. Това ще насърчи шофьорите да инвестират в дашкамери и ще ги награди с по-ниски застрахователни разходи.

С вашата подкрепа, ние се надяваме да направим българските пътища по-безопасни и по-отговорни за всички участници. Подпишете петицията и ни помогнете да постигнем тази важна законодателна промяна.

#Дашкамери #ПътнаБезопасност #Петиция #ЗаконодателниПромени

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Димитър Ангелов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...