Подобряване условията за отглеждане на деца в ДГ в страната

Бъдещето на България са нейните деца. Основата на един човешки живот се гради през първите седем години от него. От три до седемгодишна възраст децата прекарват повечето си време в детските градини.

В момента една учителка отговаря едновременно за около 30 деца. Нерядко предимно през летния период двете госпожи едновременно излизат в отпуск. Тогава често децата от различни групи се събират с цел оптимизиране на разходи.

Посещението на детска градина към настоящият момент е безплатно, но дали реално е така? Дали не плащаме всъщност много по-висока цена, макар и нематериална и невидима на пръв поглед?

Няма условия за посрещане на душевните и емоционални нужди на всяко едно дете, липсва индивидуален подход, няма как да бъдат изградени важни умения у тях. Смяната в условията на отглеждане меко казано ги стресира.

Искания, които мажем да постигнем ЗАЕДНО:

● Максималният брой на деца в една група от детската градина да бъде 20.

● Задължително поне една от учителките да е на смяна. Изключение правят случаите, когато и двете учителки боледуват едновременно.
Добринка Климентова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Добринка Климентова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...