Извънреден държавен изпит по Молекулярна Биология, Биотехнологии и ВСИЧКИ други специалности на Биологически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски ".

Здравейте, 

Петицията е създадена с цел студентите на Биологически факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" да имат възможност за още една допълнителна извънредна държавна изпитна сесия през  Декември месец 2023 година или Февруари месец 2024 година, съобразно  практиката на университетите, като УНСС, Военна Академия „Г. С. Раковски“,  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски" и други, които позволяват на студентите им да се яват в повече от две държавни изпитни сесии за различни специалности от всички факултети.

 

Повечето студенти на Биологически факултет,  влачат държавния изпит с години, поради това, че има само сесия през Юли и Септември и така отива отново една година от живота на студентите в изчакане на следващата държавна изпитна сесия. През това време им се отнема възможността да имат шанс да завършат през текущата година.

 

Ако има съгласни студенти да се включат в петицията, моля попълнете я и ще бъде входирана в Деканата на Биологически факултет. Колкото повече сме, толкова по-голям шанса е за нас! Заедно можем!

 

Петицията е за ВСИЧКИ специалности на Биологически факултет на Софийски университет без изключения!


Студент на Биологически факултет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Студент на Биологически факултет ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...