Подписка за генерални промени в предоставянето на Спешна и Неотложна медицинска помощ на територията на община Несебър

ПОДПИСКА към Отворено писмо с дата 01.09.2023 от Кръстьо Христов Пеев и СНЦ „Обществен Съвет Несебър“ до Министъра на Здравеопазването, РЗИ гр. Бургас, Кмета на Община Несебър и Общински съвет гр. Несебър за

БЪРЗИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ С ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР.

Ние, долуподписаните граждани и гости на община Несебър, настояваме за:

гр. Несебър: 

- да се разкрие Център по Неотложна Помощ с постоянен СТАЦИОНАРЕН екип, който да се обезпечи финансово от Община Несебър.

-запазване на двата екипа с линейки към Спешен център гр. Несебър

За К.к. Слънчев бряг:

-в Медицински център „Др. Димитър Пеев“ да се отвори ЦНП и да се разположат две държавни линейки и стационарен екип.

важни уточнения: лекари и сестри от частните клиники, заявиха категоричната си готовност да дават дежурства в такъв ЦНП в Слънчев бряг, ако той бъде отворен. Според директора на здравното заведение д-р Петко Илиев такъв център може да работи напълно успешно и пълноценно, посрещайки огромната потребност от спешен център в комплекса.

-този медицински център се намира в много по-добра позиция, от която линейките да тръгват и да покриват нуждите на Общината.

В гр. Обзор:

-Община Несебър да разкрие Център по Неотложна Помощ в общинското здравно заведение и поема неговото обезпечаване.

-       Координира се график между частните медицински практики за предоставяне на дежурства в центъра

-       Министерството на здравеопазването да предостави поне 1 линейка позиционирана целогодишно в този Център.


Кръстьо Христов Пеев    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Кръстьо Христов Пеев ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...