Подкрепа за включване на професия Боуен терапевт в списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Българска Асоциация по Боуен Терапия (БАБТ), в качеството си на Сдружение с нестопанска цел, в което членуват професионалисти и обучаващи се от различни сфери на обществения живот желае и предприе постъпки за създаването на професия Боуен терапевт и включването ѝ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение в България.

 

Ние, нейните членове, открито и отговорно подкрепяме действията на БАБТ и апелираме към отговорните институции за подкрепа и сътрудничество. 

 

Смятаме, че по този начин ще се повиши качеството на предлаганото в страната ни обучение в областта на Боуен терапията, ще се повиши стандартът за практикуване и ще се създадат условия за предоставяне на качествени и безопасни услуги от професионалистите в тази сфера, притежаващи държавен образователен документ.

Българска Асоциация по Боуен Терапия    Свържете се с автора на петицията