Петиция за необлагаем данък доход от трудови правоотношения в размер на минимална работна заплата в здравните и социални услуги в България

Стартирам тази петиция, с настояване Министерство на финансите и парламента да приемат необлагаем данъчен минимум за нископлатените професионалисти в секторите здравеопазване и социални услуги - медицинските сестри и служителите в социални услуги. 

Настояваме за добавяне на точка в чл. 13 на ЗДДФЛ за месечни доходи от трудови правоотношения в размер на минимална работна заплата за медицински специалисти по здравни грижи, социални асистенти, асистенти по механизма за лична помощ, лекарски асистенти, фелдшери, здравни асистенти, социални работници и служители в социални услуги. 

Общият бюджет да се счита за 44 451 медицински специалисти, близо 45 000 лични асистента и около 10 000 служителя в социални услуги. 

Бюджетът ще е по - малък с близо 100млн.годишно при 780лв МРЗ. 

ЗАПАЗЕТЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА ХОРАТА, КОИТО СПАСЯВАТ ЖИВОТИ ВСЕКИ ДЕН, РАБОТЕН ИЛИ НЕ, НА СМЯНА ИЛИ НЕ. 

Настояваме за включване на данъчното облекчение ВЕДНАГА. 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Теодора Пенева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...