ОТВОРЕТЕ УЧИЛИЩНИТЕ ДВОРОВЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

  от гражданите на Република България,

представени от адв. д-р Атанас Владимиров Бояджиев,

тел. 0888754545, мейл: temida.bg@abv.bg    

  Ние, долуподписаните, настояваме кметът да осигури свободен достъп и ползване на училищните дворове на територията на Общината, от деца и родителите им, след учебните занятия, в почивните дни и по време на ваканциите.

двор_3.jpg Училищните дворове се заключват в извънучебно време. Защо? Това лишава децата ни от възможността да спортуват както колективните спортове – футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, народна топка, така и от възможността да карат велосипед, ролери и други на най-безопасните за децата ни места – училищните дворове.

Предвид нарастващата тенденция за влошаване на здравния статус на подрастващите и главоломното навлизане на „модерните“ болести – наднормено тегло, зависимости от електронни устройства, развиване на зависимости към наркотични вещества, алкохол и цигари, крайно наложително е изграждането на здравословни навици и обръщането им към спорта.

двор_1.jpg

В неучебните дни и часове, училищните дворове и спортните съоръжения  пустеят, а децата ни нямат достъп до игрищата в тях.

Докога?

И въпреки, че големите училищни дворове са асфалтови полета, то в тях има монтирани кошчета за отпадъци, пейки и осветление, предпоставки да се пази чистота. В някои от дворовете към училищата има изградено и видеонаблюдение.

Училищата и прилежащите дворове и спортни съоръжения са публична общинска собственост и всяко ограничение на достъпа до нея е съществено нарушение на правата на жителите на общината.

Ето защо, кметът и директорите на общинските училища са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп до спортните площадки и дворовете на училищата в неучебно време /почивни, празнични дни и ваканции/.

Ползите от свободен достъп до спортни площадки за обществото са неизмерими с проблемите и евентуалните вреди, настъпили от недобросъвестни ползватели.

Тези проблеми биха се избегнали с обход на патрулите на Общинска охрана, Полиция и пазачи.

Отворете дворовете на общинските училища, за нашите деца!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам АТАНАС БОЯДЖИЕВ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...