Програма за овладяване популацията на безстопанствени котки на Община Варна

Ситуацията с бездомни котки във Варна е фрапираща. Според закон Чл. 56. от ЗЗЖ, (1) В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат разпоредбите на чл. 40 - 47, чл. 51, 52 и чл. 54, което включва кастрация, ваксиниране и микрочипиране на животните.

Кастрацията на бездомни котки на територията на община Варна се осъществява изключително и само от организации и доброволци, които не са финансирани нито от държавния, нито от общинския бюджет. Преброяването показва, че увеличаването на броя на бездомни котки нараства (около 20 000 котки), което поставя Варна пред рискове от разпространението на заболяванията, пренасяни от безстопанствените котки, а също така се явява нехуманно деяние, противоречащо на закона. Тази грозна гледка - хиляди болни и необгрижени животни - никак не помага във формирането на имиджа на европейски курортен град за Варна.

Имаме нужда от програма за контрола над популацията на безстопанственни котките във Варна, за да спрем увеличаването на броя на никому не нужни и необгрижени животни по хуманен и приет в Европейския съюз начин. Освен намаляването на броя на бездомни животни, чрез кастрация, ваксиниране и микрочипиране на котките, ще се постигне и по-голям контрол над болестите, които са опасни за живота на котките (панлевкопения, котешкия СПИН, херпес вирус и т.н.).

Животните трябва да са ценност. Те имат нужда от вашата помощ за да живеят дълъг и безопасен живот без излишно и опасно раждане два пъти годишно и без риск от смъртносни болести.

Ако искате да помогнете на животните и на града, Ви моля да подпишете тази петиция и да я разпространите. Прилагам и скрийншот от отговора на БАБХ. За жалост, не мога да приложа скрийншот с отговора на кмет, заради бездействието му.

B9FD2A77-103B-4F7C-AAB1-3EE724B797EB.jpegADBE6DC9-7678-47FF-9977-2D38852E734E.jpeg

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Дмитрий Кот да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...