Варненци, това засяга всички нас! Петиция против свръхзастрояването на мястото на изба "Димят". Нашият глас е важен сега!

Намерение за изграждане на сграда с три тела на 11, 14 и 17 етажа е изразил собственикът на имота, където се намираше изба „Димят“, на ул. „Константин Фотинов“ 2 (ПИ 10135.2560.418).

Инвестиционното предложение се процедира като Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на урегулирания поземлен имот „за обществено обслужване“ в УПИ за „смесено предназначение“.

Както винаги тези действия се извършват с минимална гласност за да ни поставят пред свършен факт.

Защо Община Варна разрешава смяна на статута на имота?!

Това място трябва да бъде използвано за обществени цели. Например построяването на голям паркинг, който да обслужва квартала, Двореца на спорта и културата, близките училища и Морската градина.

Съобщение от Община Варна

Обявление от Община Варна

Повече информация и история

Общ устройствен план на Община Варна

Общината раздава разрешителни за големи строежи, върху терени необходими за градската ифраструктура, на строителни предприемачи за частна печалба в целия град и не се интересува от нуждите на гражданите.

Нека да не допускаме да надделее личната изгода над обществения интерес.

Българи, бъдете активни. Обединението прави силата! Гласувайте срещу узаконяване на беззаконието и разпространете петицията до близки и познати.

Гласуваме за спиране на този проект и запазване на начина на ползване на този поземлен имот за „обществено обслужване“ както е предвиден в общия устройствен план на град Варна.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Боян Богданов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...