Дисциплинарно уволнение на началника на 5-то РПУ, гр. София

До служебния министър на вътрешните работи г-н Иван Демерджиев

До старши комисар Калоян Милтенов, директор на СДВР

Уважаеми господа,

понеже с една подписка сме безсилни срещу бездействието на МВР, настояваме директора на 5-то РПУ, гр. София, и служителите, работили по случая с жалбите на Иван Владимиров, застрелян от своя съсед, Ваш бивш сътрудник, да бъдат дисциплинарно уволнени незабавно, без право на последователно назначаване в структурите на МВР и без право на пенсия и социални придобивки, предоставени от МВР. 

Престъпното бездействие на тези служители доведе до убийство на гражданин, многократно предупреждаващ по законов ред за лице, застрашаващо безопасността и живота на околните. Настояваме тези служители да поемат отговорност. Настояваме хората в структурите на МВР да не забравят, че служат на обществото и когато не се справят с това, те нямат място в тях.