Петиция срещу решение за производство на смоли от фирма "КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД, с. Горно Сахране.

ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО: РИОСВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ЖИТЕЛИТЕ НА РОЗОВАТА ДОЛИНА НЕ ЖЕЛАЯТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РАЙОНА С ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЖЕЛАНИЕТО НА"КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА!

 

В условията на комплексно разрешение 525-НО/2016 г. за производство на карбамид-формалдехидни смоли се предвижда изграждане на инсталация за производство на ФОРМАЛИН, взривоопасно и силно отровно вещество. Капацитета на инсталацията ще е 164,4 тона на ден, 60 000 тона годишно.Формалина ще се съхранява в надземен резервоар 190 куб.м. Готовите смоли се съхраняват в надземни резервоари 5 бр. по 100 куб.м., 3 бр. по 300 куб.м., 2 бр. по 35 куб.м., авариен 300 куб.м. и 2бр. по 35 куб.м. Консумацията на вода от 5 000 куб.м ще нарасне на 10 000 куб.м. Отработената вода попада в почвата, в р. Габровница и яз. Копринка. Предвижда се изпускане на емисии до 3 часа на денонощие. Това са отровните метанол, въглероден оксид, диметилов етер, формалдехид и др.

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Павлина Костова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 1000 човека.

Научете повече...