Правата на мисюлманската общност в България

  1. Тази петиция се прави с цел в защита на мюсюлманите в България и не само на мисюлманите, но като цяло за останалите групи от хора, които изпълняват различна религия. 
  2. Нашата цел с тази петиция е да се покаже как в нашата "държава" не се зачитат правата на хората, конкретно на мюсюлманите, най-вече правото на една мюсюлманка да носи свободно облеклото което иска и правото да бъде СЪС ЗАБРАДКА на личните си документи, което се пренебрегва от властите.
  3. Ние искаме да променим това нещо, първо защото е наше право и второ, защото има "закон" ала не се спазва.

Еми Кепчелюва и Ая Саитова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Еми Кепчелюва и Ая Саитова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...