Петиция в подкрепа на учителите Мая Бучова и Милена Челенкова

Ние ученици и възпитаници сме в подкрепа на разрешаване на проблемите в гимназия "Христо Ботев"(Дупница) без напускането на Мая Бучова и Милена Челенкова

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Аз съм да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...