Петиция в подкрепа на Петър Димитров

ПЕТИЦИЯ-ДЕКЛАРАЦИЯ

В ПОДКРЕПА НА ПЕТЪР ДИМИТРОВ

 

         Уважаеми съграждани, на 02.11. 2022 г. (сряда) в 18:30 часа се случи нелеп инцидент, при който 11 годишно дете, каращо велосипед изкача внезапно пред движещ се автомобил, управляван от 31 годишния ни съгражданин Петър Димитров, който предвид обстоятелствата не успява да реагира на момента, следствие на което е погубен един живот. 

         Петър Димитров работи, като фитнес инструктор в гр. Горна Оряховица и като треньор по футбол в извънкласните дейности на децата от ЦДГ „Пчелица“, ЦДГ „Радост“ и НУ „Цани Гинчев“- гр. Лясковец. Петър е отговорен човек, ориентиран към сътрудничество и работа в екип, с готовност да помага и съдейства на хората около него, изключителен мотиватор и вдъхновител, умее да сплотява хората, с изключително отношение към децата и с желание да бъде добър пример за тях. Обича децата, работи с тях с желание и децата видимо също го обичат. Петър е принципен и сериозен мъж и въпреки, че отскоро има свидетелство за управление на МПС близки около него хора са с впечатление, че има бързи реакции и може да му се има доверие, като шофьор.

         Предвид уличната обстановка в град Лясковец и конкретното мястото на произшествието, което е с недостатъчно улично осветление и изтрита маркировка, Петър също е косвена жертва в този инцидент. Голяма част от обществеността и хората, които го познават ще се съгласят с горе изложеното, поради което Петър не бива да става изкупителна жертва на външни и независещи от него обстоятелства.

         С подкрепата на подписката, вие бихте помогнали Петър Димитров да получи наказание, съответстващо само на неговата вината, не на обстоятелства независещи от него и бихте демонстрирате силната си гражданска позиция.

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Румен Димитров да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...