Сигнал от родителите на ученици от НАЧАЛЕН ЕТАП в НСУ „СОФИЯ“

ДО
РОСЕН ЦВЕТАНОВ
ДИРЕКТОР НА НСУ „СОФИЯ“

Относно: Недостатъчна хигиена в санитарните помещения на НСУ „София“ 

СИГНАЛ

от родителите на ученици от НАЧАЛЕН ЕТАП

   Уважаеми господин Цветанов,

   Настоящият сигнал има за цел да Ви информира за ежедневните
оплаквания на учениците от начален етап на обучение, свързани с
невъзможност за използване на санитарните помещения, находящи се на теритирията на училището, поради незадоволителна и недостатъчна хигиена, запушване на тоалетни, силно неприятни миризми.

   В началото на м. Октомври в телефонен разговор за проблемът е
уведомен заметник – директор по Административно – стопанска дейност. Поет е ангажимент за проверка и почистване след всяко междучасие. По думите на децата, промяна не е настъпила.


   Съгласно публикуваният на сайта на училището Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НСУ „София“, II Раздел, т.21 „Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, след всяко междучасие и след края на учебните занятия.“


   Следва да имате предвид, че оплакванията са от голям брой ученици, които ежедневно потискат естествените си физиологични нужди, което ги прави неспокойни, пречи на учебно – възпитателния процес и е предпоставка за възникване на сериозни здравословни проблеми на деца на възраст 6 – 10 години.

   Във връзка с гореизложеното, изразяваме нашето желание, проблемът с недостатъчната хигиена и нуждата от ремонт в санитарните помещения на територията на НСУ „София“, да се разреши в най – кратък срок на училищно ниво.


гр. София                                    С уважение:
м. Януари 2023г.                         Родителите на ученици от Начален етап


Родителите на ученици от Начален етап в НСУ „София“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родителите на ученици от Начален етап в НСУ „София“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...