Петиция за промяна на НК и за по-строги и незабавни наказания при шофиране след употреба на алкохол и упойващи средства, както и в случаите на домашно насилие.

Уважаеми сънародници

В нашата петиция ние изисква е промяна на текстовете на НК, които касаят случаите на шофьори, употребили алкохол или упойващи средства.

За нас шофирането в такова състояние е само по себе си престъпление. Настояваме и за по-строги административни мерки, като по-големи глоби, отнемане на документа за правоуправление за по- дълъг срок или завинаги, конфискация на автомобила в полза на държавата.Настояваме и за засилване на контрола върху органите, оторизирани да прилагат тези санкции. Войната на пътя трябва да спре. Достатъчно българи губят всекидневно живота си. 

Настояваме и за по-ефективни мерки срещу домашното насилие. За изграждане на центрове, където насилваните да намерят подслон и защита. За по-бързо разглеждане на случаите и по-строги присъди. 

За истинско съдействие от страна на полицията и държавните институции. 

Колко още жени и деца трябва да загубят живота си, за да се предприемат адекватни мерки? 

 

 

Няма време за губене. Стига толкова смърт и почернени български семейства! 

 

 

 

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Таня Арабова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...