ПРОМЯНА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

1.Промяна на медицинска експертиза                                2. Съкращаване на срока явяване пред ТЕЛК.                 3.Съкращанве на срок пред НЕЛК                                     4.Вродени заболявания да са пожизненост.                      5.Признаване на съпътстващи заболявания като се прибавят всяко едно към основното заболяване.             5.Промяна на точка алинея към всяко заболяване към по благоприятно оценяване.                                         6.Лицата които притежават 50% инвалидност да имат право на балнеолечение рехабилитация санаториум.                                                                                  7.Всеки инвалид когато се явява пред ТЕЛК да не отпада под 50% 


Димо Атанасов Мишев    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Димо Атанасов Мишев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...