Промяна на изпитването на деца с дислексия в училище

С настоящото заявление се обръщам към вас, за да помоля за предприемането на всички необходими действия за промяна в нормативната уредба относно следните два въпроса:

-          промени в начина на текущо изпитване в училище на децата с дислексия/диспраксия/ дисграфия /което представлява разстройство на училищните умения/  

 и

-          промени при изпитването (национално външно оценяване) и съответно приема на деца след 7 ми клас със състояние „ дислексия/диспраксия/ дисграфия  “ .  

 

Към момента съществуващата практика е напълно дискриминационна спрямо децата с дислексия/диспраксия/дисграфия , тъй като  при текущото им писмено изпитване( контролни, класни и т.н.) по никакъв начин не се вземат предвид ограниченията, които налага това състояние.

Европейската практика разпорежда при деца с увреждания да се изпитват устно, да им се дава повечее време или да не се зачитат правописните грешки ,ако изпитването е устно. 

Единствено при  полагане на писмени изпити за НВО  учениците с дислексия имат право на 30% удължено време при полагането на тези изпити. Тук идва и следващата дискриминационна практика спрямо децата с дислексия/диспраксия/ дисграфия .

Както знаете за да продължат след 7ми клас учениците кандидатстват на базата на бал формиран от срочните оценки в училище и резултатите по български език и математика на НВО. Ето и тази практика е напълно дискриминационна, тъй като дете с дислексия/диспраксия/дисграфия никога няма да може изложи знанията си писмено в отличен вид, поради ограниченията на състоянието си.


Мария Горанова, председател на НАРХУ www.narhu.org ,майка на близнаци с дислексия    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мария Горанова, председател на НАРХУ www.narhu.org ,майка на близнаци с дислексия да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...