Да спрем проекта за пробив при Водната палата - гр. Пловдив!

311273288_2197508693754652_7330934364263723896_n1.jpg

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ - Г-Н. ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

ДО ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ГР. ПЛОВДИВ-ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР. ПЛОВДИВ

ДО КМЕТ НА Р.ЦЕНТРАЛЕН - Г-Н. ГЕОРГИ СТАМЕНОВ

ДО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ГР. ПЛОВДИВ - Г-Н. ДИМИТЪР

 

Уважаеми пловдивчани и гости на града,

в последните няколко години сме свидетели на поетапното, но сигурно превръщане на град Пловдив в бетонна пустиня!

Безразборно строителство, презастрояване, разходване на публични средства на тъмно, инвестиционен натиск, политически лобита, публично-частни партньорства, приватизация на публични пространства и инфраструктура, унищожаване на градската транспортна мрежа - резултатът от всичко това е градска среда, която вреди на общественото благо, здраве и живот!

Най-новия грандомански проект на Община-Пловдив за пробив при Водната палата предвижда изграждане на транспортен възел на две нива, свързващ бул. “Цар Борис III Обединител“ и бул. "Марица юг“. Финансиран от ОП “Региони в растеж” 2014-2020г. проекта е на стойност 10 млн.лв. и предвижда изграждане на трасе с дължина 540 метра, като 49 от тях ще са подлез.

Последиците от изграждането на тази градска магистрала ще са пагубни за жителите на града, а поколения наред ще бъдат лишени от правото си на съществуване в качествена градска среда. 

До какво ще доведе изграждането на ‘градската магистрала’?

 • концентрация на автомобилния трафик в гъсто населена градска среда, което ще доведе до замърсяване на въздуха и нива на шум много над граничните стойности. Парадоксално, въпросния проект попада в една от нискоемисионните зони/зона без коли обявени от Община-Пловдив;

 

 • замърсяването на градската среда с фини прахови частици, което е една от причините за кардиоваскуларни, респираторни и ракови заболявания;

 

 • унищожаване на зелените площи и зони за отдих край река Марица и новосъздадения градски парк с европейски пари, за който пловдивчани ще платят 1,5 млн. лв. санкции;

 

 • създаване на своеобразна инфраструктурна бариера, която ще разпарчатоса града на две, ще наруши възможностите за придвижване на граждани и ще наруши свързаността и общностната тъкан на града;

 

 • инфраструктурно съоръжение, което ще бъде бързо амортизирано и компрометирано от високите подпочвени води и висока влажност край реката. Независимите експерти от браншовите организации предупредиха нееднократно, че проекта е изключително спорен и на практика нецелесъобразен - инженерно, комуникационно, и екологично;

 

 • опасност от срутване на жилищни сгради по протежение на бул.Марица-юг и вътрешните улици;

 

 • създаване на нови проблеми свързани с  автомобилното движение,  тъй като новото съоръжение не предвижда леви завои, а десните ще са почти невъзможни. Това ще доведе до натоварване на други централни булеварди и до още по-големи задръствания в пиковите часове.

 

Калоян Карамитов, урбанист: 'Бул. Марица е крайречен булевард в центъра на града, който трябва да е публично пространство, спокойно място за разходки вместо скоростно трасе.'

Димитър Куманов, инженер: 'Създава се огромен риск при строителството околните сгради да слегнат неравномерно от водочерпенето по време на строителството, което 100% ще предизвика суфозия, тоест изнасяне на пясъците и тинята под основите им.'

Константина Костова, архитект: 'Като архитект и гражданин намирам проекта за недостатъчно издържан, назадничав откъм идея и отношение към градската среда. Процедурата по възлагането му, фиктивното обществено обсъждане, и започването на изпълнението въпреки протестите от страна на граждани и районна администрация са силно обезпокоителни като практика. Доводът от страна на г-н Здравко Димитров относно нуждата да се започне работа заради сключен договор с фирма изпълнител показва склонността да се защитават частни интереси пред тези на обществеността.'

Документално проектът за пробив е забулен в пълна мистерия. Липсва каквато и да е публично достъпна информация във връзка с вида процедура, изработването, приемането и одобряването на проект за изменение на ПУП, план за улична регулация и разрешаването на строителството, екологична оценка и актове на компетентните органи.  

Представители на браншовите организации и юристи обръщат внимание на факта, че реализацията на обекта става по т.нар. процедура ‘инжинеринг’ - смятана за изключително спорна заради това, че събира в себе си проектирането и строителството на обекта, така на практика ограничаваща силно възможностите за контрол при планиране и проектиране.

Юристи определят ‘инжинеринга’ като "корупционен" способ, а строителството,като изпълнено с " подозрително качество, противоречива сигурност и несъразмерно високи цени ".

Всичко това поставя под съмнение законосъобразността на процедурата по осъществяване на проекта.

До момента Общината демонстрира пълна незаинтересованост и отказва да се ангажира с общественото мнение.

Наличната в публичното пространство информация показва, че обществени обсъждания, анкетни проучвания, интервюта или дискусии с различните заинтересовани страни не са провеждани

Това означава, че всички ние сме лишени от законовото си право да изразим позиция по проект, цената на който ще платим ние и нашите деца.

Призоваваме за:

 •  незабавното спиране на проекта и предоставяне на пълната документация по изпълнението му
 •  сезиране на компетентните органи и прокуратурата и започване на проверка по законността на проекта;
 • провеждане на обществени обсъждания и консултации с пряко заинтересованите лица;
 • обществен и експертен дебат и публични дискусии, в които заедно да решим съдбата на нашите обществени пространства.

Нека опазим символа на град Пловдив - река Марица и околните територии като място за отдих!

Нека покажем, че гражданско общество има и нашия глас трябва да бъде чут!

Да се противопоставим на заграбването на природни и инфраструктурни блага!

Пловдивчани, да спрем това безумие!

Пловдив - град за хората!

 

Гражданско сдружение "Да спрем проекта за пробив при Водната палата - гр. Пловдив!"

Присъединете се към нас тук!


Гражданско сдружение "    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Гражданско сдружение " ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...