За незабавно решаване на проблема с безводието в област Велико Търново

Ние, гражданите на област Велико Търново, НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНО решаване на проблемите с водоснабдяването, което засяга десетки селища в областта и заплашва да се задълбочи в близко бъдеще, оставяйки големи части от Централна Северна България без никакъв достъп до питейна вода. 

Правото ни на достъп до чиста питейна вода на разумна цена е гарантирано от ЕС съгласно Резолюция на Европейския парламент от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water). България не изпълнява препоръките на Резолюцията и отказва достъп до вода на десетки, дори стотици хиляди свои граждани, което е предпоставка за обезлюдяване на цели райони и възникване на пряка заплаха за здравето и живота ни. 

Затова ние настояваме: 

1. Незабавно да бъде обследвано водното трасе на каналите от язовир "Александър Стамболийски" поне до село Караисен и да се определи какви ремонти са необходим, при какъв бюджет и кой ще ги възложи, за да станат каналите годни за използване. Краен срок - 30.11.2022 г.  

2. Незабавно да бъдат предприети спешни ремонтни действия за възстановяване на каналната напоителна система от язовира през селата по долината на р. Росица до Сломер, Батак - Ляв Баташки канал и до Караисен, а след това и до другите населени места в обхвата на Росишката напоителна система. Веднага след това водата от яз. Александър Стамболийски да бъде пусната по напоителните канали, за да се използва за напояване и увеличаване на дебита на подземните кладенци. Краен срок - 31.05.2023 г.

3. Незабавно да бъде направена проверка на всички ВЕЦ на територията и водосборния басейн на яз. Александър Стамболийски и р. Росица, и да се установи дали тяхната дейност използва и отклонява вода, така че тя умишлено не достига за напояване на земеделски земи в населените места и задържа нисък дебита на водоизточниците между язовира и р. Дунав. Незабавно да бъде спряна подобна дейност на ВЕЦ. Краен срок - 31.10.2022 г. 

4. Незабавно да се изследва и установи състоянието на яз. Караисен и останалите язовири в областта. Да бъдат проверени договорите за отдаване под наем и концесия, сключени от "Напоителни системи" ЕАД, клон Среден Дунав с фирма "ДИТЕКС - ДА" ЕООД. При установени нарушения от концесионера и липсата на контрол от собственика, да бъдат подведени под отговорност. Краен срок - 1.11.2022 г. 

5. Прекратяване на договорите между “Напоителни системи” и "ДИТЕКС - ДА" ЕООД при установени нарушения. Незабавен мораториум върху отдаването под наем или на концесия на язовирите в клон Среден Дунав, като същите да служат единствено за напояване и питейно-битови нужди, каквото е основното им предназначение. Краен срок - 31.12.2022 г.

6. Язовир “Карайсен” да бъде възстановен в реалната му водна площ и да не бъде използван като земеделска земя. Да бъдат ремонтирани помпената станция, стената и прилежащите му съоръжения.Настояваме да бъде напълнен в целия му воден обем и използван по предназначение - за нуждите от напояване. Да се възстановят и използват по предназначение язовирите в областта, много от които са направени с доброволен труд на хората. Краен срок - 30.06.2023 г. 

7. Изграждане на пречиствателна станция и водопровод за питейна вода от язовира до селото и евентуално до водопроводната мрежа на Батак и Сломер. Този водопровод би бил с дължина само няколко километра и би решил проблемите с много по-малко време и средства, отколкото очакването за водоснабдяване на селата с вода от яз. Александър Стамболийски. Краен срок - 31.07.2023 г. 

8. Незабавна проверка на всички водоизточници, от които се захранват селата в областта. Публично оповестяване на резултатите и спешни мерки при сигнал за лошо качество на водоснабдяването и липса на достатъчно питейна вода за жителите на областта. Краен срок - 30.09.2022 г. 

9. Настояваме следващият парламент да включи още в първия месец на работата си промяна в законодателството, която да гарантира правото на гражданите за постоянен достъп до чиста питейна вода на разумна цена, съобразено и с препоръките на националния омбудсман и правото на ЕС. Краен срок - 15.11.2022 г. 

10. Настояваме НАП, ДКЕВР, АДФИ и останалите контролни органи на държавата да направят проверка на дейността на ВиК “Йовковци”, като се установи каква е причината за бездействието на ръководството при видимо задълбочаващите се водни проблеми в областта. Краен срок - 31.10.2022 г. 

11. Определяне на справедливи компенсации и опрощаване на сметките на всички жители на селищата, засегнати от водната криза. Краен срок - 30.11.2022 г. 

12. Обследване и ремонт на всички обществени чешми, намиращи се в границите или близо до населените места, за да бъде облекчено снабдяването на жителите с чиста вода. Почистване и поставяне на контейнери за отпадъци до тях, които да се събират редовно. Краен срок - 30.10.2022 г. 

Правото на чиста питейна вода е базово условие за живот в ЕС. Ние сме граждани на Европа, а не крепостни селяни, чиито права могат да бъдат отнемани заради печалбата на частни субекти!


Гражданска инициатива за чиста вода    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Гражданска инициатива за чиста вода да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )