Петиция за своевременно и съобразено с нуждите сметоизвозване и почистване на улиците на град Сливница.

На вниманието на всички, които искат да живеят в по-чиста и подредена община Сливница.

Проблемите с почистването и своевременно изхвърляне на отпадъците в община Сливница имат дълга история, но ситуацията в момента изисква пълното участие и внимание на всички. Недопустимо е в най-големите горещини боклукът да се изхвърля и извозва веднъж на 3-4 седмици.

Живеем на място, в което в почти всеки двор има градина, райграс за косене, храсти за подрязване, което означава, че с настъпването на пролетта, се увеличава и количеството на този тип отпадъци. Би трябвало да има определени места за изхвърлянето на тези битови и градински отпадъци, които да са достатъчно на брой, за да не се разхождат на дълги разстояния баби или дядовци с колички.

Улиците са покрити с найлонови торбички с разлагащи се отпадъци. Това в момента крие твърде високи рискове и за здравето, и за природата. Нека не разчитаме за нея да мислят само бъдещите поколения!

До кофите за боклук до парка при дъждове (заради наклона) се получават едни малки блата, които примесени с боклуците, са локации за разпространяване на всякакви зарази, а да не говорим какво се просмуква в почвата от там в нашите градини и вреди на нас самите.Малобройните локации с контейнерите за разделно изхвърляне, които ежедневно преливат, са твърде недостатъчни като брой, за да покрият нуждите на живущите в град Сливница и да научим децата си да рециклират и разделят своя боклук, така че да пазим природата.

А това е апел към всички граждани - Ако искаме да живеем в по-чист град, нека го пазим! Ако искаме да се разхождаме без да настъпваме или подритваме боклуци, нека се събираме регулярно и  да разчистваме града си! Да има санкции и контрол за тези, които нарушават правилата, не пазят и не смятат, че трябва да изхвърлят боклуците си на отредените за това места!Ако от общината откажат съдействие, нека струпваме тези боклуци пред общината или регионалната здравна инспекция!

Сигурна съм, че е разумно да поискаме в горещите месеци от годината сметосъбирането и сметоизвозвозването да се случва 2 пъти в седмицата, за да избегнем неприятните миризми на развалящи се остатъци и рисковете за здравето!

Насочваме текущата петиция както към всички граждани на община Сливница, така и към съответните органи и власти, които имат пряко отношение към сметоизвозването и поддържането на чистотата в община Сливница. Очакваме съответната реакция и промяна в реда и честотата на извозването на всички отпадъци.


Александра Сергиева-Тасева    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Александра Сергиева-Тасева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...