ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, ЗАБРАНЯВАЩИ БЕЗРАЗБОРНОТО СТРОИТЕЛСТВО В КВАРТАЛИТЕ ОТ ВИТОШКАТА ЯКА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ

 

ДО

КМЕТА

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

КОПИЕ

ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ

ДО НАЧАЛНИКА НА ДНСК

 

 

 

А П Е Л

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Ние, гражданите на град София, живеещи в кварталите от т. нар. „Витошка яка“ се обръщаме към Вас да предприемете неотложните и крайно необходими мерки, които да спрат безразборното строителство в района.

През последните 20 години във всички квартали в полите на Витоша /Драгалевци, Симеоново, Бояна, Бистрица, Железница, Владая, Мърчаево и т.н./ се появиха жилищни комплекси и жилищни кооперации на по 5 и повече етажи, които са в рязък контраст с облика на кварталите от градоустройствена гледна точка. Това променя цялостната визия на кварталите, където традиционно до 1990 г. преобладава по-слабо застрояване основно с едно- и двуфамилни къщи. По-лошото е, че цялата инфраструктура на кварталите е проектирана и изграждана с разчет за по-малко обитатели и не може да се справя с допълнителното натоварване.

  • - улиците, проектирани за жилищна зона с ниско застрояване, не могат да поемат увеличения трафик на моторни превозни средства. В кварталите имаме проблем с паркирането, защото теренът не позволява изграждането на големи подземни гаражи. Изградените подземните нива на сградите са пълни с подпочвени и фекални води, които пък са заустени в реките, които слизат от Витоша и минават през града. Причината е известна на всички- няма изградена канализационна система.

  • септичните ни ями са непрекъснато са пълни от подпочвени води, идващи от канализациите на по-високо разположени жилищни сгради и често фекалните води се връщат в приземните етажи на къщите ни

  • поради изложените по-горе причини реките в нашите квартали попадат сред най- замърсените реки в България

  • тези квартали нарицателно се наричат софийското „Ориндж каунти“, в които зиме гражданите газят в непочистен сняг, а лете мирише на отпадни води;

  • на всички е известно, че мащабното и абсолютно непропорционално строителство застрашава екологичното равновесие и пречи на естествените природни процеси в района. Новопостроените жилищни блокове пречат за нормалната циркулация на въздуха;

  • смесва се високо и ниско строителство и се заобикалят действащите в момента законови и подзаконови норми, като се използват „вратички“ в закона и умело се използва т.н. “кота корниз“ и естествената денивелация на терените. Същото навежда на идеята, че се реализират корупционни практики;

  • на всички е известно, че природните дадености и естествения ландшафт в района се унищожават с всеки изминал ден;

  • на всички е известно, че плащаме данъци като за центъра, а ни третират по-зле от живеещите на село.

 

 

През годините са изпращани много подписки и сигнали за случващото се, но до момента крайно решение на проблемите ни така и не беше намерено. Всяка кампания за местни избори в град София, неминуемо е била съпътствана с обещания към нас, но до момента безрезултатни. През последните почти 30 години на преход Столична община се управлява без дългосрочна програма за развитие на града.

Обръщаме внимание на факта, че дори в кв. Бояна, където се намира Боянската църква, обект от национално културно значение и под закрилата на ЮНЕСКО, ландшафтът около която следва да бъде защитен и уеднаквяван в отделните урбанистични решения, е допуснато презастрояване и строеж на блокове с височина като в центъра на града. Нещо нечувано в други страни, не само от Европа, но и в целия свят.

 

Като правова държава, в която върховенството на закона следва да тържествува над своеволията и правата и интересите на гражданите следва да бъдат поставяни на първо място пред тясно корпоративните такива, Ви молим да намерите такова решение, че да не поставяте на карта нормалното ни съществуване.

 

С оглед на всичко изложено по-горе настояваме:

1. С решение на Столичния общински съвет да се гласува мораториум/спиране/ за строителство на блокове на територията между околовръстното шосе и планина Витоша до законодателно решение на проблема;

2. Да се инициира законодателна промяна като крайната цел да бъде да се намали плътността и етажността за сметка на увеличаване на процента на озеленяване, например: параметрите на застрояване, съгласно ЗУЗСО, да бъдат изменени към Жм3 или Жв, което означава определяне на кварталите като жилищни зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри /плътност максимално от 20 % до 0,6; максимална кота било 8,5 м. и минимално 60 % площ за озеленяване.

3. Да се въведат изрични текстове, които да забранят заобикалянето на тези разпоредби.

4. Да не се позволява разширително тълкуване и прилагане на закона.

 

В подкрепа на горното е и подписка, инициирана от жителите на кварталите от Витошката яка. Настояваме за бързо, адекватно и законосъобразно решаване на проблемите ни!

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ,

 

Ние, гражданите на София, живеещи в кварталите от Витошката яка, сме притеснени не само от безразборното строителство, но милеем за екологията. Искаме нашите и вашите деца да дишат чистия въздух на Витоша, което в последните години става все по-невъзможно.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Драгомир Стефанов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...