Становище срещу Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ за финансиране на магистратури в чужбина

Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“ предвижда разходването на до 2 000 000лв годишно за финансирането на магистри за тяхното обучение в чужбина. Финансирането ще бъде само за одобрен списък от университети, който включва най-скъпите в света. В становището, написано от доц. Петър Рашков, линк, към което има по-долу са изразени основните ни аргументи срещу програмата в този вид. Ще обобщим най-важните:

  1. Финансират се възможно най-скъпите университети без никакво съображение за ефективност - много специалности могат да се изучават на световно ниво на много по-ниски цени; липсват в списъка много солидни и далеч по-евтини образователни институции;
  2. Няма гарантиран механизъм за задържането на бенефициентите в България, напротив има вратички като се допуска работата по граждански договор, което не изисква уседналост в България;
  3. Липсва списък на приоритетни направления, по които България изпитва недостиг на кадри, а финансираните 10-15 души на година не могат да решат никакъв проблем с липсата на специалисти
  4. Програмата реално създава условия за изтичането, с наши пари, на още талантливи хора от България
  5. Срокът за кандидатстване май 2022 и вземане на решение за одобрените, юни 2022, създава впечатление за предизвестен успех, защото повечето кандидатури за магистратури са вече направени; във всеки случай срокът е нисък и в допълнение оценъчната комисия се състои само от "представители на МОН"
  6. Програмата контрастира с ниското финансиране на отлични студенти-магистри у нас

Предвид по-горното, изказваме категорично неодобрение на Национална програма Фонд „Стефан Стамболов“, подкрепяме становището на доц. Петър Рашков и призоваваме за нейното оттегляне и преосмисляне

 

https://docs.google.com/document/d/1Q2IBrhbofRYM4KY5hfag9JPqM-OtG_0rGf4kK5PSCLo/edit?fbclid=IwAR2GukoE3ysDuIW4k6CUVvT4PWhtlbNwRGWrOYv0FgBs84R5iVzAf5SeZ8g

Становище

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Младен Савов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...