За провеждане на референдум ,,за" или ,,против" предоставяне на военна помощ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В днешната сложна международна обстановка, никоя нация или държава не може да си позволи да е безучастна. Разбира се, всяка държава би могла да помогне по редица различни начини. Обществото в България е твърде поляризирано и ежедневно през медиите се се налага схващането, че който не помага с оръжие, означава, че заема страната на агресор в конфликта. Това разбира се, е твърде некоректно твърдение, цели моделиране на общественото мнение и осигуряване на предтекст на правителството да взема важни решения,влияещи на съдбата на българите за поколения напред,без да се допита до народа.

България вече прие на своя територия над 90 000 бежанци за чието настаняване и здравно осигуряване се грижи държавата. България вече изпрати в Украйна помощ за цивилното население под формата на каски и бронежилетки. Как и дали тази помощ ще стигне до цивилното население е друг въпрос. Оказаната до момента помощ от България към народа на Украйна,категорично е задължителна от човешка и морална гледни точки, и по никакъв начин не позиционира държавата на нито една страна в конфликта. Но това не е достатъчно очевидно. Управлението на Украйна желае да получи военна помощ, а управлението на България,силно желае да предостави такава.

Всичко това разделя обществото,всяка от страните ,,за" или ,,против" военна помощ,смята, че по-голямата част от обществото е на същото мнение. Същевременно подобно решение не може и не трябва да се взима с лека ръка имайки предвид последствията,които носи във външно и вътрешно политически план, а не по-малко важен е и финансовият фактор, тъй като ще се разходват публични средства.

 

И така, при тези обстоятелства,няма нищо по-нормално за една правова и демократична държава от това да се проведе референдум по този въпрос.

Тази петиция няма за цел да Ви убеждава в една или друга теза,а единствено свикване на референдум. Това е единственият демократичен начин да преодолеем кризата в която се намираме и разделението в обществото  Това е изконно наше право по конституция.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Николай Добрев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...