Петиция за ремонт на 35 СЕУ "Добри Войников", София

2021-08-12-Facade-2.jpg

ДО

Г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на София

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

Ние, родителите на учениците от 35 СЕУ "Добри Войников", от години алармираме за изключително лошото състояние на сградата на най-голямото училище в район Лозенец. Близо 1200 ученици всеки ден влизат в сграда с рушаща се фасада, която периодично трябва да бъде обрушвана, за да се намали риска някое дете, учител или родител да пострада. За съжаление този риск става все по-реален. ВиК, електрическата и отоплителната инсталации не са подменяни и основно ремонтирани от десетилетия. Всяка зима значителен процент от издръжката на училището отива за покриване на сметките за парно.

35 СЕУ "Добри Войников" е едно от водещите училища в София по рейтинг и по резултати на учениците. Нивото на подготовката и високите постижения на учениците както в прогимназиален, така и в гимназиален етап, са в срамен контраст с условията, в която децата учат, а учителите им работят всеки ден.

През 2019 г. и през 2021 г. от различни бюджетни пера на Столична община бяха отпуснати средства за ремонт на двора на училището, който също беше в крайно лошо състояние. От името на родителската общност искаме да благодарим за това и изразяваме надежда в максимално кратки срокове да се направи следващата крачка за подобряване на материална база.

Още от 2012 г. има изготвен и одобрен проект за саниране на сградата, който обаче така и не се реализира.

През 2019 г. в писмо, адресирано до Вас, както и до всички ресорни общински звена, алармирахме за нуждата от спешен ремонт и саниране на сградата.

През 2020 г. проектът на район Лозенец "Внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 35 СЕУ "Добри Войников" на територията на район Лозенец" е внесен на два пъти за разглеждане - веднъж от СОПФ (14.05.2020 г.) и веднъж от Столична община (01.10.2020 г.). За съжаление резултат няма. През 2021 г. проектът отново ще бъде внесен към Столична община, във връзка с което е и нашата петиция:

Като възпитаници на училището, родители и представители на местната общност се обръщаме към Вас с апел да осигурите необходимите средства за осъществяване на належащия ремонт, за чието провеждане има надлежно изготвена проектна документация, количествено-стойностни сметки и разрешително за строеж.

С уважение,

Съвет на настоятелите

Сдружение "Училищно настоятелство към 35 СЕУ "Добри Войников"

 


Училищно настоятелство към 35 СЕУ "Добри Войников"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Училищно настоятелство към 35 СЕУ "Добри Войников" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...