НЕ ПРОДАВАЙТЕ НАСЛЕДСТВОТО НА ПЛОВДИВЧАНИ!

Collage2.pngБъдещето на Пловдив като град на културно-историческото наследство е застрашено. За поредна година в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост се предвижда продажба на сгради с архитектурно-историческа стойност, сгради, разказващи за други времена и притежаващи неповторим дух и очарование, сгради, които общината е занемарила и съществува реална опасност да ги загубим завинаги. Това са все сгради, за които общината трябва да предприеме спешни мерки за консервация и реставрация, а не да бяга от отговорност, като ги продава.

Искаме да защитим наследството си, затова с подписването на тази петиция настояваме от годишната програма за управление и разпореждане да отпаднат и впоследствие да бъдат ремонтирани следните имоти:

1.      ул. „Преслав” №14, СО в сграда с идентификатор 56784.521.514.1.2 на ет.3, с площ от 104 кв.м, ведно с 1/3 ид. ч. от ПИ с идентификатор 56784.521.514, включен в УПИ ІХ-534,537,538, кв.73-нов, 93-стар по регулационния план на ЦГЧ

2.      ул. „Бетовен“ №3, ПИ с идентификатор 56784.518.1067 с площ от 252 кв. м., за който е отреден УПИ I-1387, кв. 38 нов, 171-стар по плана на ЦГЧ

3.      ул. „Бетовен” №7, ПИ с идентификатор 56784.518.1062, с площ от 389 кв.м, ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 56784.518.1062.1, с площ от 111 кв.м, сграда с идентификатор 56784.518.1062.2, с плош от 35 кв.м, сграда с идентификатор 56784.518.1062.3, с плош от 28 кв.м., УПИ XIV-1380, кв. 38 нов, 171-стар по плана на ЦГЧ

4.      ул. „Велико Търново” № 7, ПИ с идентификатор 56784.522.3577, с площ 508 кв. м., за който е отреден УПИ ХVІ-221, 222, общ. обсл., кв. 134-нов, 316-стар по плана на ЦГЧ

5.      ул. „Найден Геров” № 10, СО с идентификатор 56784.521.667.1.1 с площ 101 кв.м. на първи етаж от двуетажна жилищна сграда, ведно с 5/12 ид. ч. от ПИ с идентификатор 56784.521.667 с площ от 270 кв. м., за който е отреден УПИ ІІІ-712, кв. 80, по плана на ЦГЧ

6.      ул. „Кирил Нектариев“ №11, ПИ 56784.519.466 с площ 215 кв. м., за който е отреден УПИ VII- 577, кв. 395 по плана на СГЧ, ведно със сграда 56784.519.466.1 с площ 93 кв.м., сграда 56784.519.466.2 с площ 53 кв.м. и сграда 56784.519.466.3 с площ 14 кв. м.

7.      ул. „Иван Вазов“ №39, ПИ 56784.522.675 с площ от 805 кв.м., ведно със сгради 56784.522.675.1 и 56784.522.675.2, кв.157 по плана на ЦГЧ

8.      бул. „Руски“ № 48, СО с идентификатори 56784.891.1.1 на ет.1 и 56784.891.1.3 на ет.3 от триетажна жилищна сграда, ведно с 2/3 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.518.891, УПИ II-1196, кв.10 по плана на кв. „Волга – Ген.Д.Николаев“

9.      ул. „Петко Каравелов“ № 4-4а, Гр.ПК, СО с идентификатор 56784.518.11124.1.3 на ет.2 с площ 143,70 кв.м., ведно с ид.част от ПИ с идентификатор 56784.518.1124 с площ 404 кв.м, УПИ XIV-1448, кв.46-нов, 41-стар по плана на ЦГЧ

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Георги Кралев ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...