НЕ ПРОДАВАЙТЕ НАСЛЕДСТВОТО НА ПЛОВДИВЧАНИ!

Collage2.pngБъдещето на Пловдив като град на културно-историческото наследство е застрашено. За поредна година в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост се предвижда продажба на сгради с архитектурно-историческа стойност, сгради, разказващи за други времена и притежаващи неповторим дух и очарование, сгради, които общината е занемарила и съществува реална опасност да ги загубим завинаги. Това са все сгради, за които общината трябва да предприеме спешни мерки за консервация и реставрация, а не да бяга от отговорност, като ги продава.

Искаме да защитим наследството си, затова с подписването на тази петиция настояваме от годишната програма за управление и разпореждане да отпаднат и впоследствие да бъдат ремонтирани следните имоти:

1.      ул. „Преслав” №14, СО в сграда с идентификатор 56784.521.514.1.2 на ет.3, с площ от 104 кв.м, ведно с 1/3 ид. ч. от ПИ с идентификатор 56784.521.514, включен в УПИ ІХ-534,537,538, кв.73-нов, 93-стар по регулационния план на ЦГЧ

2.      ул. „Бетовен“ №3, ПИ с идентификатор 56784.518.1067 с площ от 252 кв. м., за който е отреден УПИ I-1387, кв. 38 нов, 171-стар по плана на ЦГЧ

3.      ул. „Бетовен” №7, ПИ с идентификатор 56784.518.1062, с площ от 389 кв.м, ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 56784.518.1062.1, с площ от 111 кв.м, сграда с идентификатор 56784.518.1062.2, с плош от 35 кв.м, сграда с идентификатор 56784.518.1062.3, с плош от 28 кв.м., УПИ XIV-1380, кв. 38 нов, 171-стар по плана на ЦГЧ

4.      ул. „Велико Търново” № 7, ПИ с идентификатор 56784.522.3577, с площ 508 кв. м., за който е отреден УПИ ХVІ-221, 222, общ. обсл., кв. 134-нов, 316-стар по плана на ЦГЧ

5.      ул. „Найден Геров” № 10, СО с идентификатор 56784.521.667.1.1 с площ 101 кв.м. на първи етаж от двуетажна жилищна сграда, ведно с 5/12 ид. ч. от ПИ с идентификатор 56784.521.667 с площ от 270 кв. м., за който е отреден УПИ ІІІ-712, кв. 80, по плана на ЦГЧ

6.      ул. „Кирил Нектариев“ №11, ПИ 56784.519.466 с площ 215 кв. м., за който е отреден УПИ VII- 577, кв. 395 по плана на СГЧ, ведно със сграда 56784.519.466.1 с площ 93 кв.м., сграда 56784.519.466.2 с площ 53 кв.м. и сграда 56784.519.466.3 с площ 14 кв. м.

7.      ул. „Иван Вазов“ №39, ПИ 56784.522.675 с площ от 805 кв.м., ведно със сгради 56784.522.675.1 и 56784.522.675.2, кв.157 по плана на ЦГЧ

8.      бул. „Руски“ № 48, СО с идентификатори 56784.891.1.1 на ет.1 и 56784.891.1.3 на ет.3 от триетажна жилищна сграда, ведно с 2/3 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.518.891, УПИ II-1196, кв.10 по плана на кв. „Волга – Ген.Д.Николаев“

9.      ул. „Петко Каравелов“ № 4-4а, Гр.ПК, СО с идентификатор 56784.518.11124.1.3 на ет.2 с площ 143,70 кв.м., ведно с ид.част от ПИ с идентификатор 56784.518.1124 с площ 404 кв.м, УПИ XIV-1448, кв.46-нов, 41-стар по плана на ЦГЧ

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Георги Кралев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )