Подписка за осигуряване на средства за саниране и външно обновление на 163 ОУ, гр. София

До:

г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

С копие до:

г-н Мирослав Боршош - заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

инж. Ангел Джоргов - заместник-кмет по направление „Обществено строителство“

г-н Ивайло Цеков - кмет на район „Искър“

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

С настоящото писмо ние, родителите и учениците от 163 ОУ „Черноризец Храбър“ в гр. София се обръщаме към Вас с молба за оказване на необходимото съдействие, за да бъде извършено обновление на фасадата на училището.

По-конкретно - необходимо е спешно извършване на топлоизолация на външните стени на сградата на училището.

Понастоящем поради липсата на саниране, в училището е студено през зимата и горещо през лятото, а разходите за отопление са несъразмерно големи на отопляемата квадратура на сградата, поради това, че тя не отговаря на критериите за енергийна ефективност. С не по-малко значение е външният вид на училището, което изглежда неприветливо и дори небезопасно.

Неподдържаният вид на училището събужда възмущение сред родителите и огорчение сред децата, които искрено обичат училището си и неговия всеотдаен педагогически екип. Държим да подчертаем, че благодарение на последователните усилия на директора на училището, на преподавателите в него и на училищното настоятелство училището заема водеща позиция сред останалите училища в район Искър – то е на челно място съдейки по качество на образованието и успеваемост на учениците, а броят на учениците му всяка година се увеличава осезаемо, поради добрата репутация, с която се ползва в района.

Въпросът за извършването на топлоизолация на фасадата на училището е отдавна отнесен за решаване пред районната администрация от страна на училищното настоятелство и получи подкрепата на г-н Ивайло Цеков, кмет на район „Искър“, който съдейства за изготвянето и одобрението на технически проект за конструктивно-укрепителни и възстановителни работи на сградата. В уведомително писмо г-н Ивайло Цеков информира настоятелството, че проектът е изпратен в Направление „Обществено строителство“ към Столична община за осигуряване на средства за реализация. Към днешна дата, обаче, въпросът с финансирането не търпи развитие, а неотложността на ремонта става все по-очевидна.

Обръщаме се към Вас като кмет на Столична община, но и като човек, който има дългогодишен опит и принос в сферата на образованието. Молим Ви за съдействие необходимите по проект средства да бъдат предвидени в бюджета на Столична община през 2022 година, така че училището ни да започне належащия ремонт още това лято.

 

С уважение,

Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“, родители, учители и съмишленици на училището


IMG_20220209_092524_1_163OU.jpgIMG_20220209_092748_9.jpgIMG_20220209_092939_1.jpgIMG_20220209_093048_2.jpg

 


Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...