Подписка за осигуряване на средства за саниране и външно обновление на 163 ОУ, гр. София

До:

г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

С копие до:

г-н Мирослав Боршош - заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

инж. Ангел Джоргов - заместник-кмет по направление „Обществено строителство“

г-н Ивайло Цеков - кмет на район „Искър“

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

С настоящото писмо ние, родителите и учениците от 163 ОУ „Черноризец Храбър“ в гр. София се обръщаме към Вас с молба за оказване на необходимото съдействие, за да бъде извършено обновление на фасадата на училището.

По-конкретно - необходимо е спешно извършване на топлоизолация на външните стени на сградата на училището.

Понастоящем поради липсата на саниране, в училището е студено през зимата и горещо през лятото, а разходите за отопление са несъразмерно големи на отопляемата квадратура на сградата, поради това, че тя не отговаря на критериите за енергийна ефективност. С не по-малко значение е външният вид на училището, което изглежда неприветливо и дори небезопасно.

Неподдържаният вид на училището събужда възмущение сред родителите и огорчение сред децата, които искрено обичат училището си и неговия всеотдаен педагогически екип. Държим да подчертаем, че благодарение на последователните усилия на директора на училището, на преподавателите в него и на училищното настоятелство училището заема водеща позиция сред останалите училища в район Искър – то е на челно място съдейки по качество на образованието и успеваемост на учениците, а броят на учениците му всяка година се увеличава осезаемо, поради добрата репутация, с която се ползва в района.

Въпросът за извършването на топлоизолация на фасадата на училището е отдавна отнесен за решаване пред районната администрация от страна на училищното настоятелство и получи подкрепата на г-н Ивайло Цеков, кмет на район „Искър“, който съдейства за изготвянето и одобрението на технически проект за конструктивно-укрепителни и възстановителни работи на сградата. В уведомително писмо г-н Ивайло Цеков информира настоятелството, че проектът е изпратен в Направление „Обществено строителство“ към Столична община за осигуряване на средства за реализация. Към днешна дата, обаче, въпросът с финансирането не търпи развитие, а неотложността на ремонта става все по-очевидна.

Обръщаме се към Вас като кмет на Столична община, но и като човек, който има дългогодишен опит и принос в сферата на образованието. Молим Ви за съдействие необходимите по проект средства да бъдат предвидени в бюджета на Столична община през 2022 година, така че училището ни да започне належащия ремонт още това лято.

 

С уважение,

Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“, родители, учители и съмишленици на училището


IMG_20220209_092524_1_163OU.jpgIMG_20220209_092748_9.jpgIMG_20220209_092939_1.jpgIMG_20220209_093048_2.jpg

 


Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )