ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ И СИГУРНОСТ НА ПЪТЯ!!!

ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ И СИГУРНОСТ НА ПЪТЯ!!!  

До

Министър-председателя на Република България

Министъра на вътрешните работи

Министъра на правосъдието

Министъра на здравеопазването

Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Министъра на транспорта

Министерството на образованието и науката

Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Председателя/Зам.-председателя на ИААА

Председателя на ВКС

Главния прокурор

Висшия съдебен съвет

Комисията по правни въпроси към НС

Омбудсмана на РБ   

Уважаеми дами и господа, 

От десетилетия България е във война. Воюва сама със себе си, а българи убиват българи.

Хора и организации непрестанно тръбят за проблемите с пътната безопасност. Свидетели сме на непрестанни репортажи по темата, протести, недоволства. Всеки се опитва по единично да спомогне за намаляне травматизма по пътищата на страната ни, но държавата е оглушала. Институциите реагират "на парче" според конкретната трагедия, конкретния протест, конкретното дело. Като че ли държавата в лицето на своите институции не желае да се справи с този проблем.  

Ние, българските граждани, живеещи в България и в чужбина, искаме справедливост и сигурност. Справедливост в съдебните зали и сигурност на пътя за всички нас.

Повече не можем да стоим безучастни пред факта, че години наред сме на първо място по най-много загинали при ПТП в целия Европейски съюз. Недопустимо е държавата, в лицето на своите институции, да си затваря очите пред този факт и да продължава да бездейства. Мерките, които се предприемат са твърде мудни и хаотични, което ги прави безсмислени.

Ние не искаме да чакаме повече. Искаме нещата да се случат СЕГА!!!

С настоящата петиция призоваваме всички държавни институции и заинтересовани лица да се обединят и да предприемат адекватна и цялостна политика за намаляне травматизма на пътя до минимум.

Призоваваме ги да ни подкрепят в битката за ЖИВОТ!!! 

Подготвили сме редица предложения, но в рамките на предстоящите дискусии могат да се предложат и обсъдят още много промени.  

Време е да се сложи край на протестите и на промените „на парче“. Време е всички да обединим усилията си и да постигнем желания резултат заедно и всеобхватно.  

 Ето и част от нашите искания и предложения:

 I.              ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПТП

1.По-качествено обучение и по-голям контрол при провеждането на шофьорските курсове и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от всички категории

2.Поставяне на новите шофьори под особен надзор

3.Завишаване на критериите относно изискванията за здравословното състояние на водачите

4.          Нулева толерантност за управление на МПС след употребата на алкохол за водачите на превозни средства за обществен превоз

5.Да се изследва правото на другите европейски страни във връзка с това за какви нарушения какви наказания се налагат – както по вид, така и по размер. Как ги установяват, по какъв ред налагат наказанията и какви механизми използват за събирането на глобите и прилагането на наложените наказания. Спешно внедряване на най-добрите практики у нас.

6.Да се изследва подробно правото на другите европейски страни в частта за обученията по пътна безопасност, за начините за провеждане на обучения и придобиване на правоспособност за управление на МПС, да се отсеят и приложат добрите практики по пътна безопасност на европейските страни

7.Въвеждане на модул за обучение как да се реагира при възникнали опасни ситуации и как да се шофира при екстремна пътна обстановка.

8.Промяна самосъзнанието на всички участници в движението чрез ефективно обучение и въвеждането на специални курсове за системните нарушители

9.Създаване на безопасни пътища и безопасна среда чрез проверка и подмяна на цялостната маркировка и пътните знаци, правилно отводняване на магистралите и скоростните пътища, повишаване качеството на строителство на пътища у нас

10.Засилване контрола и изискванията към уязвимите участници в движението - пешеходци, каруци, велосипедисти и тротинетки

11.Засилване контрола от органите на КАТ през цялото денонощие и особено в малките населени места

12.Намаляне с 80% на ПТП на пешеходни пътеки

13.Подобряване техническото състояние на автопарка

14.Увеличаване правомощията и задълженията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

15.Отчет за минал период и пълен контрол върху средствата от фонд „Пътна безопасност“ – разходването им само и единствено за нуждите на пътната безопасност 

II. СПРАВЕДЛИВОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛАГАНИТЕ НАКАЗАНИЯ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПО ДЕЛА ЗА ПТП – СВОЕВРЕМЕННО И СПРАВЕДЛИВО НАКАЗВАНЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ТОЗИ ВИД ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1.По-бързо и качествено правораздаване по този вид дела

2.Решаване на проблема с вещите лица и забавянето на експертизите

3.С оглед желанието на пострадалите при ПТП за налагането на справедливи присъди да се изследва правото на другите европейски страни във връзка с това какви наказания се налагат на извършителите на този вид престъпления – по вид и по размер

4.При налагането на условни присъди и при предсрочно освобождаване, задължително да се налагат пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.5 и 6 от НК – поправителен труд и безвъзмезден труд в полза на обществото. Осъдените да полагат обществено-полезен труд като санитари в отделенията, в които се лекуват пострадали при ПТП, а от трудовите им възнаграждения да се удържа една солидна част, която да се внася във Фонд пътна безопасност

5.Водачите, причинили ПТП, да бъдат включвани в специални курсове за промяна на тяхното самосъзнание6.             

6.Да се разрешат проблемите по наказателните и гражданските дела, затрудняващи процеса или нарушаващи правата на някоя от страните в процеса 

Молим за спешна среща, на която да Ви запознаем подробно с нашите предложения и мерките, които следва да бъдат взети по всяка от горните точки!!!

За контакт – 0896198919 – Елица Буенова

buenova@buenova.com

Всички предложения можете да видите тук

https://buenova.com/пътна-безопасност-и-справедливост/

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елица Буенова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...