ЗАБРАНА за движението на каруци по пътищата на Република България

ЗАБРАНАж.к_.Дружба1_Езерото_1.jpgInkedСофия2_LI1.jpgЗа ЗАБРАНА за движението на каруци по пътищата на територията на Република България и малтретирането на коне и магарета.
Движението на каруци с коне по натоварени улици и булеварди на градовете създава редица предпоставки за ПТП и причиняване на вреда на участниците в пътното движение,както и на самите животни използвани за транспорт.
Каруците НЕ отговарят на условията за изправност и движение по пътищата,не са обозначени със светлоотразителни знаци,нито имат подходящи за сезона гуми.
В каруците по оживени булеварди се возят и деца под 10 годишна възраст ,без каквото и да е обезопасяване.
Животните се гледат в противоречие на закона за защита на животните,където е описано,че собствениците на животни са длъжни да осигурят подходящи условия за живот на гръбначното животно ,което включва подслон,храна,питейна вода и липса на физическо насилие,което е подсъдимо и наказуемо с лишаване от свобода и/или парична глоба.
Водачите на каруци извършват редица нарушения съгласно закона за движение по пътищата,закона за защита на животните и моралните ценности на държава членка на ЕС през 2021 година.
Престъпленията им биват умишлено незабелязани от МВР и БАБХ  и всички отговорни институции.
Катастрофите между каруци и между каруци и други МПС-та са често и кърваво явление,на което има редица свидетели.
Въпреки всички гореопоменати проблеми ,институциите отказват да вземат отношение по този наболял проблем,с който не трябва да се сблъскваме през 2021 година

ИЗИСКВАНЕ НА ПЕТИЦИЯТА :

1.Създаване на подходяща наредба засягаща движението на каруци по булеварди,градски улици,магистрали,тангенти,първокласни пътища,второкласни пътища и останали такива,където се крие риск за животното или участниците в движението.
2.Поставяне на пътни знаци обозначаващи забрана за движение на каруци на съответните места.
3.Стриктното следване за спазване на наредбите и законите от контролните органи- създадените вече такива и новопредстоящите,засягащи движението по пътищата и здравословното състояние на гръбначните животни.
4.Спешно разширяване на дейността на ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ" гр.София ,закупуването на допълнителен терен и изграждането на конюшни с цел прибирането и обгрижването на пострадали коне и такива в риск.
5.Изземане и НЕвръщане на коне ,които НЕ са регистрирани и нямат документ за собственост.Следва тези коне да се настаняват в НПО институции и общинско/държавно съоражение/приют,който тепърва да бъде изграден.
6.Спешна реформа на звено "Зоополиция" към МВР с цел адекватното му функциониране и полезност на обществото.
7.Ежегоден инструктаж на служителите на спешен телефон 112 и запознаването им със ЗЗЖ.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Будни Граждани да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...