Да отворим парка на Резиденция Бояна за свободен достъп от граждани

Търсим подкрепата на всички граждани, които искат да видят резеденция "Бояна" като достъпно за хората място. Можем заедно да я превърнем от недостъпна крепост в красив парк за всички.
Това е нашата кауза.
Резиденцията заема огромна площ, която в по-голямата си част пустее. От правителството и президенството се използват сградите и терена в западната част на парка. Техният статут ще остане непроменен, разбира се.
Смятаме, че останалата, достатъчно голяма част, може и трябва да се отвори за свободен достъп на граждани.
С настоящата подписка, искаме да инициираме гражданска инициатива за осигуряване на достъп на хората, особено от близките квартали, в които няма почти никакви паркови площи. 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Иван Николов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...