Отворено писмо до министъра на културата по повод финансирането на кино от Национален фонд "Култура"

     

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

ОТ МЛАДИ ТВОРЦИ

В ОБЛАСТТА НА КИНОТО И ЛИТЕРАТУРАТА

 

ДО

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАЛ СТЕФАН ЯНЕВ

 

ДО

Г-Н МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ПРОФЕСОР ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ

 

 

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаеми господин министър на културата,

 

Обръщаме се към Вас по повод променените условия за участие в тазгодишната сесия на програма “Творчески инициативи” на Национален фонд “Култура”. Това на пръв поглед маловажно събитие, което иначе не би трябвало да изисква Вашето внимание, всъщност е част от по-голяма и сложна картина.

 

На 14 октомври, когато бяха публикувани условията за кандидатстване за новия период на въпросната програма, с голяма изненада установихме, че киното отпада от кръга на изкуствата, които се финансират чрез нея. Подобно дискриминационно отношение се забелязва и при литературата, където е създаден изкуствен конфликт между писатели и преводачи. Съзнаваме, че бюджетът на “Творчески инициативи” е намален неколкократно, но тежестта от това съкращение на средства не е солидарно разпределена. Киното и литературата просто липсват!

 

Национален фонд “Култура” е единствената държавна институция, която предоставя възможност на младите българските творци и артисти да кандидатстват за финансиране като физически лица. Програмата “Творчески инициативи”, въведена през 2020 година в отговор на пандемичната криза и осигуряваше най-сериозната подкрепа за нас, защото НФК няма отделна програма за кино.

 

Миналата година НФК беше натоварен да подкрепя артистите по време на пандемията. Създаването на “Творчески инициативи” бе вид разрешение, макар и частично, на един системен проблем – кандидатстване за финансиране на младите творци в киното като физически лица.

 

“Творчески инициативи” е и най-достъпната програма за най-широк кръг хора. Програма “Дебюти” позволява само еднократно финансиране и при по-рестриктивни условия. Другата програма, по която все още можем да кандидатстваме “Социално ангажирани изкуства”, тясно ограничава проектите тематично. “Дебюти” и “Социално ангажирани изкуства” предоставят общо около един милион лева, които не само се дават при по-особени условия, но и се споделят между всички изкуства, повечето от които имат отделни собствени програми, каквато киното няма, въпреки че поради своя характер, то налага най-високи производствени разходи.

 

При това положение е необяснимо защо младите и независими кинотворци биват дискриминационно изключени от една от малкото програми, през които могат да получат средства, особено на фона на тазгодишното блокиране на работата на ИА Национален филмов център. Въпреки увеличението на държавните средства за кино, липсата на допълнителен административен капацитет в ИА НФЦ, прави на практика невъзможно прилгането на приетите нов ЗФИ и ППЗФИ.

 

Така НФК остава основният източник на средства за късометражно кино. Пандемията не е свършила, мерките се затягат със заповедта на министър Кацаров от 19 октомври и на хоризонта стои потенциален нов локдаун. В тези условия са особено уязвими млади и току-що завършили кинотворци и артисти, които очакваха тази програма. За тях е най-достъпно да кандидатстват като физически лица, за да направят първите си професионални стъпки като разчитат на финансирането на кратки форми, с които да участват и утвърждават имената си на национални и международни фестивали.

 

Към днешна дата киното остава в безпрецедентното положение и съзнателно или не е напълно изоставено от държавата!

 

Уважаеми господин министър-председател,

Уважаеми господин министър на културата,

 

Предвид изложените факти - нулева година в НФЦ и утежняваща се пандемична обстановка – ние, младите кинотворци и писатели, се обръщаме към Вас с настояване да се удължи срока на конкурсната сесия по програма „Творчески инициативи“  като киното и литературата бъдат върнати в кръга на финансираните изкуства!

В дългосрочен план настояваме в НФК да бъде създадена отделна програма за кино, каквато съществуваше до 2008г., защото кандидатстването във фонда е по-достъпно за млади творци и артисти като физически лица. Условията, които се изискват при кандидатстване в ИА НФЦ, Столична община и БНТ са за професионалисти с опит.

 

            Надяваме се да бъдем чути!


Анастасия Мелникова Теодора-Косара Попова Павла Котова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Анастасия Мелникова Теодора-Косара Попова Павла Котова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...