СРЕЩУ инсталации за изгаряне на отпадъци и депа за отпадъци в община Девня

Срещу допускането на мащабни дейности за третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергия на  „ЕКОСОНИК“ ЕООД, “EКОСЕЙФ“ ООД „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС“ ООД, „ДИНИПО“ ЕООД, „ЕМ-ЕН“ ООД и „ОН Енерджи“ ЕООД , „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД

СТОП! ДЕВНЯ не е Долината на боклука  

Ние, гражданите, възразяваме СРЕЩУ допусканeто на мащабни дейности за складиране и третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергията, които са с потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите в града и агломерацията, исторически засегната от разположените там предприятия на индустриалната химия през 70-те години.

Ние, гражданите, не сме съгласни с изграждането на мобилна инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци,  заложено в Инвестиционно предложение на „Ви Пи Екосолюшънс“ ООД и Инвестиционно намерение на „Динипо“ ЕООД за изграждане на завод за нисковакуумна деструкция на излезли от употреба автомобилни гуми.

Ние, гражданите, не сме съгласни с действащата мобилна инсталация за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци на „Екосейф“ ООД и издаването на разрешително за горене на опасни отпадъци, в това число и на пестициди, в дейстащия инсинератор.

Ние, гражданите, не сме съгласни с поредното инвестиционно намерение свързано с отпадъци: „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ на фирма „ЕМ-ЕН“ ООД гр. Варна.

Не сме съгласни с Инвестиционно предложение, свързано с отпадъци: Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци преди предаване за оползотворяване или обезвреждане“ в имот край с. Падина, общ. Девня с възложител „ОН Енерджи“ ЕООД.

Възразяваме срещу Инвестиционно предложение ”Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения“ на „Екосоник“ ЕООД.

Не сме съгласни с Инвестиционното предложение на „Екосоник“ ЕООД за изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“.

Не сме съгласни с новото Инвестиционно намерение на „Химпром Комерс 2016“ ЕООД, заявено в писмо с изх.№8/20.08.2021 до РИОСВ Варна за извършване на дейности по третиране на пластмасови отпадъци и гуми и за разширение на дейностите.

Ние, гражданите, възразяваме срещу поредното Инвестиционно намерение за горене на отпадъци в град Девня: това на фирма „Девня Цимент“ АД – „Изграждане на необходимото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешение за оползотворяване в пещ 7 към на Инсталация за производство на циментов клинкер“, „Обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива“ и „Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за производство на циментов клинкер“ в ПИ с идентификатор 20482.305.87 по КККР на гр.Девня.

Ние, гражданите, настояваме за забрана на нови инвестиционни предложения, свързани с отпадъци на територията на община Девня.

Наричат Девня „Долината на голямата химия“, но през последните години Девня  е предпочитано място за горене и  складиране на отпадъци: Две фирми на територията на общината горят RDF отпадъци; Единствената в страната фирма, която може да  гори и пестициди, се намира в Девня; Медицински отпадъци могат да се изгарят само на две места в България - едното от тях е инсинераторът в Девня. Тук са разположени и депа за складиране на опасни и неопасни отпадъци и още много инвестиционни предложения, свързани с „мръсния бизнес“.

Долината на Голямата химия  е превърната в Долината на боклука.

Най-зеленият и красив жилищен квартал “Химик“ е разрушен и превърнат в гето с бетонна стена с тел. До сринатия Захарен завод, на отчуждена земеделска земя, сега работи инсталация за горене на опасни и неопасни отпадъци. В съседство на нея на 4 декара отчуждена земеделска земя инвеститор има намерение да строи още един инсинератор. По пътищата на града ни камиони пренасят от пристанище Варна-Запад балите с боклук, внесени от чужбина.

Всички икономически политики на ЕС изключват изгарянето, като метод  за използване на отпадъците. Девня, изглежда, не е в Европа. В древността е била главен град на богата римска провинция с  монетно златно съкровище и чудни мозайки. Днес Девня е превърната в мръсно гето.

Последователна е активната ни позиция като граждани, които през годините отстояваме основното си право на здравословна и благоприятна околна среда и настояваме да не бъде допуснато ново промишлено производство за сметка на замърсяване и допълнително влошаване на вече нарушеното качество на жизнената среда в града.

С настоящата петиция ще направим всичко възможно в рамките на закона, за да защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Всякакви външни административни решения, противоречащи на становището на жителите на Девня и на близките населени места, както и на собственици на имоти в Девня, са незаконни и нарушават основните човешки права. Не приемаме никакви доводи в защита на инвестиционни намерения, свързани с отпадъци. 

Искаме Девня да се развива като модерни град и община, привличащи инвеститори с производства като например текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост, машиностроене и др. Девня има древна история и ще работим града ни да се развива и като туристическа дестинация. Инсталациите за горене на отпадъци и площадките за складирането им обричат нашия град, силно вредят на здравето ни и на природата. Дейностите с отпадъци са източник на замърсители, като диоксини и фурани, определени тежки метали /доказано канцерогенни замърсители/, които не се измерват от мониторинговата система.

Девня иска да диша! Петицията ще е активна и ще придружава възраженията ни срещу инвестициионни намерения, свързани с отпадъци. Те не секват… И ние няма да спрем с протестта си – тази петиция, придружена от фотоизложби и документални филми за случващото се в Девня, ще бъде изпратена до български, европейски и световни институции, които ги е грижа как живее малкият човек в Долината на боклука. И колко голям трябва да е, за да се изправи и каже СТОП - това е моят град, моето здраве, моето бъдеще.    


Сдружение "Дишай, Девня"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение "Дишай, Девня" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )