Искаме детска болница. Сега!

231601026_748989329146086_860146611451970926_n.jpg

 

Проблемът за детската болница е свързан както с Националната стратегия за детето, така и със Закона за социалните услуги.
 
Eдна от мерките в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. е: „Провеждане на цялостна реформа в сферата на социалните услуги с прилагането на нов Закон за социалните услуги”. Една от заплахите в проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. е: „Тенденция на подмяна на основните приоритети (социални услуги от резидентен тип и деинституционализация вместо подкрепа за запазване на детето в семейна среда)”. Проектът на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. е отменен, но Законът за социалните услуги е в сила от 01.07.2020 г., следователно заплахата също е в сила.
 
Една от преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги е следното изменение на Закона за лечебните заведения: „Лечебните заведения могат да предоставят социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги”. С други думи, лечебните заведения могат да предоставят не само интегрирани здравно-социални услуги, но и социални услуги като тези от резидентен тип.
 
Едно от настояванията на Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница” е правителството: „Да направи задълбочен анализ на нуждите на детското здравеопазване, а след това да изготви професионално и подробно техническо задание за проектиране на бъдещата детска болница”. С други думи, препоръчително е така наречената „истинска” детска болница да предоставя социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги: социални услуги като тези от резидентен тип и интегрирани здравно-социални услуги като задължителни имунизации.
 
V Подпишете тази петиция за довършването на Националната детска болница в района на Медицинска академия, ако сте против подобна иновативна болница.
 
V Подпишете тази петиция за довършването на Националната детска болница в района на Медицинска академия, ако сте против, под предлог детската болница, Световната банка и чуждестранни лица да получат достъп до националното детско здравеопазване. Тук трябва да се напомни, че специализираната детска болница в Бургас се изгражда с грантова консултативна помощ на Европейската инвестиционна банка, която избра испански мултинационален консорциум IDOM, за да направи анализ на детското здравеопазване в региона.
 
Научете повече на едноименната страница „Искаме детска болница, сега”.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Nikolina Kirilova да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...