Не на Кауфланд в Халите!

Важно! Опитват се да превърнат Централните хали на София в Кауфланд. Решението все още не е одобрено от един от малкото държавни органи, които могат да спрат инвестиционното намерение на собственика на халите - Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към Министерството на културата, съответно Министърът на културата.
 
Формално, инвестиционното намерение на инвеститора е законно и той има право да предложи промяна във визията и функционалното предназначение на Халите, но истината е, че с обществен натиск то може да бъде оттеглено, тъй като съществено се изменя същността на сградата, предвидена да бъде базар на закрито за различни търговци.
 
Нека да не допускаме емблематична сграда в София, под която лежат археологически ценности да се превърне в поредния филиал на немска верига за хранителни стоки. Нека покажем на министъра на културата Велислав Минеков и отговорните държавни органи, че не желаем халите да се превърнат в Кауфланд и нежен глас да ги оглася, съобщавайки за намаление на котешката храна в някой си сектор!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Илия Иванов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...