ДА ЗАЩИТИМ УНСС, АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, СТУДЕНТИТЕ И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ КОРУПЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ. БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА НЕ ТЪРПИ КОМПРОМИСИ И МЪЛЧАНИЕ!

Ние, долуподписаните студенти, университетски преподаватели и граждани, категорично възразяваме срещу бездействието на ръководството на УНСС в опити да се прикрие търговия с влияние в Университета за национално и световно стопанство и образователното министерство. Независимо от категоричното позиция и сигнали до ръководството на УНСС, не са предприети действия за грубото, арогантно и неетично поведение на доц. д-р Димитър Динев. От изтекли записи става ясно, че преподавателят разполага с контакти в министерството на науката и образованието и че трябва да се подаде сигнал, „защото трябва да изкара някакви пари“.  В действията си Димитър Динев е подкрепян от  зам.-министър и съветника му и заместник-ректор в УНСС в схема-бухалка срещу преподаватели . Магистърската програма  „Противодействие на корупцията“ е ръководена от катедра „Финансово контрол“. Доц. д-р Димитър Динев не е част то нейния преподавателски екип, за което изразява неколкократно недоволството в записани от него разговори. В аудио записи, които са представени и на ректорското ръководство стават ясни намеренията доц. д-р Димитър Динев. В него той заявява намеренията си да подаде поредица от сигнали срещу преподаватели в магистърската програма “Противодействие на корупцията”. В рамките на една година от извършване на записа (09.03.2020) доц. д-р Димитър Диненв целенасочено изпълнява своите дeйствия, подкрепян от представители на ректорското ръководство и министерството на образованието. За това време той подава сигнали срещу лектори в програма „Противодесйствие на корупцията“, в т.ч.: -          Гл. ас. д-р Ивелина Петкова (22.04.2020) – организатор на програмата -          Гл. ас. д-р Явор Башев (08.04.2021), преподаветел ва катедра „Финансов контрол“ Доказателство за целенасочените действия срещу магистърската програма „Противодействие на корупцията“ е, че на 22.04. 2020 година, когато е подаден сигнал за плагиатство срещу организатора на магистърската програма, в дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР е постъпил анонимен сигнал срещу основни преподаватели, участващи в обучението. Във връзка с този сигнал  се стига до безпрецедентната ситуация в СДВР да бъдат разпитани почти всеки завършили магистърската програма от випуск 2019/2020 и преподаватели от нея. В същото време, въпреки наличието на сигнали и становище за извършени множество нарушения от доц.Димитър Динев, в това число за незаконни записи, злоупотреба с доверието на работодателя, сваляне от регистрите на НЦИД заради декларирани неверни данни и дублиране на публикациите за доктор и доцент, ръководството на УНСС не предприема никакви действия срешу него. Това е свидетелство, че същият се ползва с подкрепата на ръководстото на УНСС и МОН. Настояваме за незабавно прекратяване на действията за дискредитация на специалността „Противодействия на корупцията“, катедра „Финансов контрол“, Финансово-счетоводния факултет, и в крайна сметка на институцията УНСС, тъй като това води до девалвация на притежаваните от нас дипломи. Настояваме за реабилитация на преподавателите, срещу които са подадени сигнали от доц. д-р Димитър Динев, а в последствия са предприети незаконосъобразни действия срещу тях.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ивайло Гетов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...