ПОДПИСКА в подкрепа на мерки за решаване на проблема с неспазване на ограниченията на скоростта на територията на град Банкя

До: г-жа Йорданка Фандъкова кмет на Столична община

Копие:

г-н Бойко Рашков, министър на МВР

г-н Рангел Марков, кмет на район Банкя

г-н Кристиян Кръстев, Заместник-кмет по направление "Транспорт и градска мобилност"/ Столична община Директор Дирекция „Управление и анализ на трафика“/Столична община          

г-н Звезделин Колев, Отдел "Пътна полиция"         

инж. Веска Георгиев, Столичен инспекторат    

г-н Христо Кърначев, РИ "Банкя"  

                                                       ЖАЛБА

Относно: спешна нужда от обследване на проблема с неспазване на ограниченията на скоростта на територията на град Банкя и вземане на бързи мерки за решаване на проблема чрез интегрирана комбинация от осветени пешеходни пътеки, изкуствени неравности на пътното платно, системи за видеонаблюдение и регулярно присъствие на контролни органи на КАТ с цел опазване живота на жителите на град Банкя;  

     Уважаеми г-жо Фандъкова,

     Уважаеми дами и господа,

     Във връзка с множеството подавани сигнали от граждани на гр. Банкя през последните години до всички отговорни институции, гарантиращи и контролиращи безопасността на движението по пътищата, най-вече в частта спазване на ограниченията на скоростта и системните нарушения  в  населеното ни място, създаващи пряка опасност за живота на нас, родителите ни и децата ни, молим за спешни и координирани действия от всички ангажирани с въпроса институции.

     За да не сме голословни, цитираме само няколко от множеството сигнали, жалби и заявления, изпратени на вниманието на отговорните институции.

     2015 - № СО15-94-ВД-1144/24.04.2015 г. – Марина Костова – за улица Булаир – по която 6 години по-късно колите продължават да летят с несъобразена скорост. Като пример е ПТП от юли, 2017 г. на същата улица, при който лек автомобил с висока скорост, без видима пречка и причина, се врязва в автомобила на жалбоподателката, Марина Костова. Автомобилът е паркиран пред дома й, като 10 минути по-рано цялото й семейство се намира на същото място заедно с още хора. Ударът е толкова силен, че удареният автомобил измества и стоящия пред него автомобил на няколко метра. Застрахователят определя настъпването на тотална щета. Ако на мястото е имало все още хора, това ПТП е можело да завърши с жертви. До този момент не са взети никакви мерки за органичаване на скоростта на съответната улица.

    2017 – Иван Карчев с искане за изграждане на напречни неравности с цел намаляване на скоростта по улица Стефан Стамболов в района на Автогара Банкя – с писмо с рег. №  СОА17-ВК08-5949/1/ от 02.06.2017г. и по повод писмо с рег. № РБН17-ГР94-802 от 05.04.2017г., с искане за изграждане на напречни неравности за намаляване скоростта на движение на МПС в района на автостанция Банкя. Според цитираната в отговора  в писмо №  СОА17-ВК08-5949/1/ от 02.06.2017г. от Вас НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 „Не са налице условия съгласно разпоредбите в наредбата“ – отговор подписан от Зам. Кмета на Столична община г-н Евгени Крусев. Моля да обърнете внимание на Чл. 8 (1) и (2), и член. 22. от Нредбата, според които такива условия са налице. В резултат на системно неспазване на ограниченията на скоростта, в този участък има много ПТП като едно от многото пътно транспортни произшествия е пред дома на жалбоподателя, при което е ударен автомобила му и е повреден стълб от уличната мрежа, регистрирано със сигнал чрез https://call.sofia.bg/ до Столична община.

     2019 – Мила Коралиева – РБН 19-ГР-94-2074/02.07.2019, РБН 19-ГР-94-2074 – [1]/04.07.2019 и РБН 19-ГР-94-2074 [2]/25.072019 и подписка от граждани във връзка с поставяне на камери за контрол на скоростта и съобразяване на изградените пешеходни пътеки с изискванията на Наредба РД-02-20-10 от 05.07.2012 година – може би най-дългата кореспонденция. Сигналите касаят отсечката пред автомивката и двете пешеходни пътеки на ул. София в началото на града, в посока центъра на гр. Банкя - до спирка на градския транспорт ''Хлебозавода". През 2018 г. в тази отсечка е отнет човешки живот в следствие на ПТП, след което е поставана повдигната пешеходна пътека, отново не като превантивна мярка, а като последващо действие. От кореспонденцията също така става ясно и че отговорните институции не считат за съществено измерването на това дали пешеходните пътеки, веднъж изградени, все още отговарят на заложените стандарти в следствие на амортизация, което им пречи да изпълняват функцията си по намаляване на скоростта. В свое писмо № РБН19-ГР-94-2074/21 от 22.082019 г. район Банкя твърди, че подкрепя поставянето на камери за контрол на скоростта и иска информация за извършените от КАТ действия, но не изпълнява ангажимента си да изиска резултатите от проверките, извършени от КАТ и да поиска мотивирано поставянето на камери в този участък. Важно е да се отбележи, че ул. София напълно отговаря на изискванията по Наредба РД-02-20-10 от 05.07.2012 година за поставяне на камера, защото това е главен път за гр. Банкя.

     12.05.2020 г. Емил Стоянов и Константин Цеков – искане за поставяне на изкуствени неравности в района на бул. Варна, в номерата № 120 до № 180 - СОА20-ВК08-3413(1) г. Искането завършва с отказ съгласно Наредба РД-02-20-10 от 05.07.2012 година без да се предложат каквито и да е мерки по поставения проблем.

    22.12.2020 г. сигнал №РБН20-ЕВ00-227 от Паола Василева във връзка с необходимост от изграждане на пешеходни пътеки и контрол на безопасността на движението по бул. Варна в района от ул. Кирил и Методий и хотел Банкя Палас – и подписка от 100 граждани на гр. Банкя – останала без отговор до момента в продължение на почти шест месеца.

    14.04.2021 – Йоанна Влахова – искане за поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, регистрирано в системата на Столична община с  номер СОА21-ГР94-2020/ 14.04.2021г. – няма отговор в рамките на повече от месец.

Можем да добавим и проблемни локации по ул. Александър Стамболийски, които изискват спешно решение на проблема с превишената скорост:

- в района на пешеходната пътека при ул. Родина – спирка на автобус в завой, липса на тротоар и пресичащи деца, прибиращи се от училище. Изградена е светлинна уредба за повишаване на вниманието на водачите на МПС, но явно това не е достатъчно, за да шофират с по-ниска скорост.

- в района на магазин Бакалия – наличие на спирка на автобус, тясна улица със заличена маркировка, което прави неправомерното изпреварване системно като добавка на превишената скорост на фона на пешеходна пътека, която никой не спазва.

- в района на ул. София, в близост до бензиностанция Симона, както и всички останали прави участъци по улицата, където се развива скорост значително над ограничението, извършват се опасни изпреварвания и има регистрирани ПТП-та с фатални последици – описани в една от жалбите по-горе, както и инцидента от 2017 по-долу:

      „19-годишен блъсна и уби възрастна жена на спирка в Банкяhttps://bnr.bg/post/100712534/kola-se-vraza-v-avtobusna-spirka-v-banka-ima-jertva В последствие се взети мерки за ограничаване на скоростта, но последствията за жертвите са необратими. Превенцията остава най-доброто средство, а бездействието на компетентните власти би било престъпно нехайство.

     Прави впечатление, че в повечето отговори-откази на компетентни институции се набляга единствено на липсата на изпълнение на конкретните изисквания на Наредба РД-02-20-10 от 05.07.2012 година, но не се прави анализ на проблема и намирането на друго решение. От една страна очевидно става дума за системен проблем, който не е решен и цитирането на наредби с цел отказ по сигнали не е адекватно действие на общината, защото това не решава проблема с безопасността на пешеходците. От друга страна, в част от сигналите са налице изискванията на цитираната наредба, но отново има отказ, което говори или за некомпетентност от страна на общинската администрация, или за умишлено замитане на проблемите. На последно място, някои от жалбите са оставени без отговор, в нарушение на АПК. При наличие на множество сигнали и хора, които изискват решение, общината, заедно с други компетентни институции, трябва да изготви цялостен план за решаване на проблема с неспазването на ограниченията на скоростта. Щом посочените улици не отговарят на условията за изграждане или монтиране върху платното за на изкуствени неравности, то спешно трябва да се обследват възможностите за прилагането на други средства за ограничаване на скоростта на движение в посочените по-горе критични точки. Съществен проблем е и липсата на тротоари навсякъде из града, което от години създава допълнителна опасност за пешеходците, заради принудата да се движат по пътното платно.

      Знаем, че един от мотивите против изкуствените ограничители на скоростта са множеството жалби срещу наличните „полегнали полицаи“ в града. Подчертаваме, че искаме решението на проблема да бъде удачно и приемливо за всички граждани на гр. Банкя. – ако се прибегне до изграждане на нови изкуствени неравности, напречно по пътните артерии, то те да бъдат изградени при спазване на всички технически изисквания – височина, наклон и тн., с което да се гарантира лекото им преминаване.

     Изискваме от компетентните институции в най-кратки срокове интегрирано обследване на ситуацията в града ни с неспазване на ограниченията на скоростта и намиране на работещи решения с цел осигуряване на сигурна среда за живот.

     Прилагаме преписките по гореописаните жалби, както и подписка, с която ви заявяваме нашата решителност за намиране на изход от настоящото положение и вярата, че обединени ще постигнем по-бързи и качествени резултати.

     Оставаме  в очакване на вашия отговор, съгласно сроковете описани в АПК, както и за назначаването на необходимите проверки.

     Подписаните жители на гр. Банкя                                       Дата: 23.06.2021 г.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Marina Kostova да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...