За подкрепа на традиционното християнско семейство и неодобрение на публични лгбти прояви

До
Институциите и медиите в България
ЕС и Международните организации на ООН  

ПЕТИЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАДИЦИОННОТО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО ОТ ЖЕНА-МАЙКА, МЪЖ-БАЩА И ТЕХНИТЕ ДЕЦА И НЕОДОБРЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЛГБТИ ПРОЯВИ  

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

  1.    Подкрепяме традиционното християнско българско семейство, състоящо се от баща-мъж и майка-жена и техните деца, съгласно Конституцията на Република България, като единствената законосъобразна форма на семейството в България.

 2.    Считаме, че сексуалната ориентация на българските граждани е въпрос на техен личен избор, който не може да се превръща във вдъхновение и основание за публични прояви и да бъде основа за каквато и да било дискриминация.

 3.    Обявяваме се против публичните прояви на ЛГБТИ формации в България, като провокиращи към нарушаване конституционни права на българските граждани. 

 4.    Обявяваме се за провеждане на местни и национални референдуми за забрана на митинги, шествия и прайдове и съпътстващите ги публични инициативи на основата на  сексуалната ориентация на хората. Свободата на събранията, на митингите и шествията, на изразяване на мнение, не може да се използва за пропаганда на идеи, застрашаващи здравето и живота на българските деца.

 5.    Ние не мразим и не използваме език на омразата, но отхвърляме опитите за налагане на мнението на малцинството над мнозинството в обществото, т.н. позитивна дискриминация.

 6.    Призоваваме МВнР да изрази несъгласие пред чуждестранните дипломатически и консулски представителства за подкрепата и участието под каквато и да било форма на техни служители в прояви на ЛГБТИ формации в България.


Сдружение РОД Интернешънъл    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Сдружение РОД Интернешънъл ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...