Отмяна на присъствената сесия в НСА

Смятаме, че в условия на пандемия от непознат и опасен вирус най-правилното решение е сесията да бъде онлайн. Разбираме трудностите, пред които са изправени и преподаватели и студенти. Животът и здравето на преподавателите, студентите, родителите, близките им, животът и здравето на всички са най-важни и те са приоритет.   Препоръката на СЗО и политиката на държавите в цял свят е оганичаване на социалните контакти до мининум, с цел ограничаване на заразата. В условия на пандемия те са негативни и нежелателни за обществото, поради риск за живота и здравето.    Необходимостта от социални контакти във време на световна пандемия трябва да отстъпи пред този риска Новото нормално поставя безброй изпитания пред нас. И едно от тях е образованието.     В световен мащаб университетите и училищата ще имат онлайн сесия, а не присъствена.   В световен мащаб и в България много фирми запазват и ще запазят дистанционната заетост на служителите си.    Основната цел на тази петиция е да обясним защо присъствената сесия в условия на пандемия и здравна криза е невъзможно и да посочим нашите мотиви публично. Основната цел на петицията е Деканът да вземе правилното за здравето на студенти и техните близки решение – ОНЛАЙН СЕСИЯ.   Смятаме, че въпреки трудностите на определени места /които трудности съществуват и в присъствени изпити/, онлайн сесията премина успешно, за което благодарим на всички преподаватели.   ВАЖНО е да се знае, че съпоставката с работещите заведения, молове и т.н. е крайно неправилна и неадекватна на реалността, тъй като заведенията, моловете са ПОЖЕЛАНИЕ. Ходенето по дискотеки и барове е въпрос на личен избор. Сесията– не е.   Излагаме и основните мотиви, за това:   1.      Сградният фонд на университетът не е пригоден за осъществяване на реална физическа дистанция между студентите. Струпването на хора на едно място е неизбежно.   2.      Предвид че лекциите бяха в онлайн форма,материалът набързо предаден, некоректно е сесията да бъде присъсвена.   3.      Предвид това, че има вероятност част от колегите да са болни без симптоми или под карантина, некоректно е сесията да бъде присъствена   4.      Голяма част от университетите в България взеха решение,съобразявайки се с мерките, сесия да бъде онлайн.   5.     Някои преподаватели мислят вариант, в който изпитът да бъде във факултета, но онлайн. Когато много хора се свържат към една онлайн мрежа, връзката се губи, а това ще попречи на нормалното протичане на изпита.   Важни мотиви , които са свързани със здравословното състояние на студенти и преводаватели:   1.       Много преподаватели са с хронични заболявания и са на възраст, което ги поставя в риск.   2.       Много студенти са с хронични заболявания,което ги излага на допълнителен риск в условия на пандемия.   3.       Ситуацията с вируса, показва че и без хронични заболявания деца и възрастни са в риск.   4.       В някои семейства на студенти и преподаватели има близки с хронични и други сериозни заболявания, което поставя всички в риск.   5.       Присъствената сесия поставя в риск всички!     6. ЖИВОТЪТ И ЗДРАВЕТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК Е ПРИОРИТЕТ И Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ!!!    Във време на невиждана пандемия, която доказано от световните учени причинява доживотни нарушения при деца и възрастни с и без хронични заболявания и отнема човешки животи е неприемливо, грешно и вредно студенти,преподаватели,родители да бъдат излагани на риск от присъствена сесия.   В момент, когато СЗО призовава за социална дистанция и дисциплина, за носене на маски,  социалните контакти, трябва задължително да бъдат прекратени, защото животът и здравето са от първостепенно значение!!!   Това е водещо конституционно право на човек!   Смятаме, че имаме право да изберем дали да бъдем онлайн или присъствено.   Благодарим на всички, които поставят подписа си тук и споделят мнение.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Студентите от НСА да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...