За истинска детска болница

peticia3.png  Измина една година от празното обещание на бившия премиер Бойко Борисов за нова истинска национална детска болница. Лъжа се оказа ангажиментът му държавата да се откаже от довършването на негодния бетонов скелет и да построи модерна педиатрия, отговаряща на европейските стандарти, при стриктен граждански контрол.

  След месеци на високомерно прекъснат диалог на държавата с гражданите, Гражданската инициатива „ЗА истинска детска болница“ изиска отговори от институциите по Закона за достъп до обществена информация.

  От тях става ясно, че:
-       „Отговорните фактори“ най-накрая са стигнали до извода, че изоставеният строеж е незаконен и са необходими тежки и дълги административни процедури,  за да може да бъде завършен.
-       Установили са, че 9 от общо 12-те етажа не отговарят на изискванията и се налага да бъдат разрушени и изградени наново, но върху почти 40-годишните стари основи.
-       Усъмнили са се в платената вече конструктивна експертиза на строежа, затова са възложили нова оценка на състоянието му (една година по-късно тя още не е готова).

  Това значи, че държавата потвърждава всички аргументи срещу изоставения строеж, които  Гражданската инициатива изложи преди повече от година.

  Въпреки това държавата продължава да се напъва да завърши стария скелет, дори и след като се налага да разруши 75% от него.

  Единственият аргумент за това е посочен в кореспонденцията между ведомствата – да бъде изпълнен сключеният договор с изпълнителя - "Главболгарстрой" АД, "ГБС – Пловдив" АД и "Главболгарстрой Интернешънъл" АД, обединени в ДЗЗД „Детско здраве“.

  Държавата може да прекрати договора без неустойки, но не иска да го направи. Не иска и да признае какъв е нейният интерес от национална болница, която е остаряла и негодна още преди да бъде построена. Заложници и жертви на този интерес са българските деца. Над тяхното здраве са поставени интересите на търговското дружество, посочено за изпълнител на строежа.

  Нагло е! Жестоко и нехуманно е към децата, сегашните и бъдещите родители!  

  Чакаме и се молим за тази болница от десетилетия. Чакахме я и през последните 12 години. Старият строеж щял да стане по-бързо, твърдяха управляващите. Не, ще бъде бавно, мъчително, компромисно, скъпо, а след откриването му ще се окаже, че получаваме механичен сбор от легла, но не и детско здравеопазване.  

  Държавата има една основна функция и тя е да се грижи за интереса на гражданското общество. Не за нечии частни интереси, нито фирмаджийски, нито ведомствени.

   Затова отново настояваме правителството да започне на чисто процеса на изграждане на модерна и качествена детска болница, която ще служи на обществото през следващите най-малко 50 години:  
   1.    Да прекрати незабавно сключения с консорциума договор за реконструкция. Този договор е не само юридически спорен поради невъзможност на предмета на договора, този документ е позорен от морална гледна точка. 
  2.    Да осигури прозрачност на действията си , като учреди Обществен съвет към "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД - гаранция за гражданския контрол в защита на най-добрия интерес на децата-пациенти и родителите им.
  3.    Да направи задълбочен анализ на нуждите на детското здравеопазване, а след това да изготви професионално и подробно техническо задание за проектиране на бъдещата детска болница.
  4.    Да подготви качествен инвестиционен проект като проведе открит международен архитектурен конкурс с истинско желание за създаване на детска болница на световно ниво. 
  5.    Да гарантира качественото изпълнение на строителството, с високи и ясни критерии за избор на строител.
  6.    Да обезпечи бъдещата педиатрия с квалифицирани и мотивирани лекари и медицински персонал, като подготви създаването на Национален център за детско здраве към МЗ по чл. 5.(1) от ЗЛЗ, осигуряващ функционирането и финансирането на съществуващите университетски педиатрични клиники и националната детска болница по стандартите на ЕС. С грижа за децата-пациенти, родителите и педиатрите.

  Уважаеми настоящи и бъдещи родители, лекари, архитекти, инженери, съмишленици, днес пак ви молим за подкрепа!

  С тази петиция подкрепяте вашите семейства, семействата на близките, съседите и колегите ви. Подкрепяте децата, които страдат, обикалят градове и болници или молят за пари за лечение в чужбина, защото тук няма кой и къде да ги лекува. Детската болница не струва пари, тя струва животи!


Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...