Ние сме против инвестиционното намерение на "ГАЗТРЕЙД" АД

На 08.06.2021г. от 11:00ч., е насрочено заседание на Експертен екологичен съвет  към РИОСВ – Варна, съгласно Заповед на Директора № 90/21.05.2021г. в която е определен допълнителен състав към ЕЕС, в който ще вземе участие и община Белослав, като заинтересована страна. На заседанието ще се разглежда Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ на Инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение  за горива – Варна“ с Възложител „ Газтрейд“ АД.            

В периода 2016-2021 г., водена от отговорността за опазване живота и здравето на населението, Общинска администрация - Белослав, многократно и аргументирано е посочвала явни пропуски, които пряко застрашават безопасността на населението, като е отстоявала своята позиция, за  категорично  несъгласие относно „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение  за горива – Варна“ с Възложител „ Газтрейд“ АД, непосредствено до град Белослав.          

В подкрепа на горното, Общинска администрация проучва обществената нагласа, като е организирана подписка, за всички които НЕ подкрепят реализацията „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение  за горива – Варна“, гр.Белослав с Възложител „Газтрейд“ АД.              

Всеки който желае да не бъде изграждано пристанище за горива, на което ще акостират танкери всеки от който ще превозва до 5000 тона пробан-бутан, както и 30 000 тона лесно запалима течност, може да изрази, своето не съгласие чрез настоящата петиция! 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.







Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...