ОТМЯНА НА ПРОТИВОЗАКОННОТО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 3/2020 гр. София, от 28.03.2023 год. на Върховният касационен съд на Република България

 ОТМЯНА НА ПРОТИВОЗАКОННОТО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 3/2020 гр. София, от 28.03.2023 год. на Върховният касационен съд на Република България, според което:

"Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26.06.2015 г. на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС."

Това Тълкувателно решение засяга между 250 000 и 400 000 души, които са станали длъжници поради икономическата криза основно след 2008 г. Според това Решение те ще бъдат ВЕЧНИ длъжници ако не погасят задължението. Няма значение дали са се разболели и не са могли да работят, дали са останали без работа дълго време, дали са имали малки деца или болни близки, за които да се грижат... За тях дори абсолютната давност, въведена през 2021 г. не е приложима. Те ще оставят на децата и внуците си даже след смъртта си дългове.

Във всички държави има давност на задълженията и тя е до 3 или 5 години от възникване на дълга. България явно не е държава щом позволява да няма закрила на своите граждани срещу монопола на банките, телефонните оператори, топлофикация, енергийните дружества, както и създадените от тях колекторски фирми. 

Подписването на петицията е за отмяна на това незаконно тълкувание на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК, ВКС.  

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мариана Георгиева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...