Подкрепа към хората със синдром на Даун и становището на фондацията "Живот със Синдром на Дун"

4212.jpgУВАЖАЕМИ проф.д-р Ангелов,  

Във връзка с проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за медицинската експертиза и предоставената ни възможност за изразяване на становище и даване на допълнителни предложения, Моля да имате предвид следното:  

Предвид необратимия характер на състоянията, посочени в Раздел XI – „Генетични аномалии“ (т.1) считаме за необходимо предлаганото изменение на Наредбата за медицинската експертиза да бъде проведено докрай, като бъдат изменени и съответните разпоредби от Наредбата, които регламентират срока на валидност на освидетелстването и предпоставките за ново освидетелстване. В тази връзка по – конкретно предлагаме да бъдат изменени съответните текстове от Наредбата и/или да бъдат въведени нови текстове в раздел XI и/или систематично на друго подходящо място в Наредбата в следния смисъл:

1.      Определеният процент инвалидност (50 %) да се приеме като минимален процент, под който ТЕЛК/НЕЛК не може да пада, а не като задължителен за всеки случай. Да не се поставя горна граница на процента инвалидност при отчитане особеностите на всеки отделен случай;

2.      Решението на ТЕЛК/НЕЛК за освидетелстване да бъде пожизнено и задължеително с определяне на чужда помощ без значение възрастта на детето/възрастния със синдром на Даун.

3.      При влошаване на общото здравословно и/или психическо състояние лицата да имат право на явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за преосвидетелстване. В този случай новото решение на ТЕЛК/НЕЛК за преосвидетелстване не може да поставя лицето в по-неблагоприятно положение, отколкото преди явяването за преосвидетелстване.  

Целта на предлаганото от нас изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза е децата със Синдром на Даун, както и техните семейства, да бъдат облекчени от задължението за периодично явяване пред ТЕЛК/НЕЛК (предвид трайния и необратим характер на състоянието им), като в същото време се даде възможност да се отчете влошаването на състоянието им с предоставяне на по – висок процент инвалидност спрямо първоначално определения.   Разчитаме че ще съобразите нашите предложения, в качеството на лица, които са пряко засегнати от проблема и оставаме на разположение в случай на нужда от допълнителни пояснения по повод нашето предложение.    

С уважение: Силвена Христова

Председател на фондация „Живот със Синдром на Даун“  

jivot.downsyndrome@abv.bg


Фондация "Живот със Синдром на Даун"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Фондация "Живот със Синдром на Даун" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...