ОСТАВКА на администрацията на ОП ЕКОРАВНОВЕСИЕ

ПЕТИЦИЯ ЗА СМЯНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОП „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ , ПРЕДВИД:
1. СИСТЕМНО НЕСПРАВЯНЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ ПРИ ЗАЛАВЯНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОИ НА КУЧЕТАТА В КЛИНИКАТА И ПРИЮТИТЕ.
2. ПРИЧИНЯВАНЕ НА СМЪРТ ПРИ ЗАЛАВЯНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ (КАСТРАЦИЯ), ВРЪЩАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОЙ(СЪЗДАВАНЕ НА АГРЕСИВНА КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ ЖИВОТНИТЕ ЗА ХРАНА И ВОДА) В ПРИЮТИТЕ.
3. ЛИПСА НА ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ В ПРИЮТИТЕ.
4. ЛИПСА НА СПЕШНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА НАМЕРЕНИ ОТ ГРАЖДАНИ БОЛНИ И НАРАНЕНИ ЖИВОТНИ.
5. НЕЕТИЧНО И НЕПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПО ЗАКОН ИМАТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И В КОНТРОЛА ПО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ.
6. САБОТИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА И НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА ЧРЕЗ ЗАТВАРЯНЕ В ПРИЮТИ НА ВЕЧЕ ОБРАБОТЕНИТЕ ПО ПРОГРАМАТА СОЦИАЛНИ И ОБГРИЖВАНИ КУЧЕТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НИША ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ.
7. ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СРЕДСТВАТА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ (А НЕ ЗА САБОТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И НАНАСЯНЕ НА СТРАДАНИЕ И СМЪРТ В КЛИНИКАТА И ПРИЮТИТЕ).