ПРОТИВ ГЕЙ ПАРАД В БУРГАС

ДО
ГОСПОДИН ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
                                                      

ОТВОРЕНО ПИСМО
От ФГ „Български Родители-Съвременни Будители“,  ФГ „Информирани родители“ и ФГ „Родители-Бургас“  

Относно: ПЪРВИ БУРГАС ПРАЙД  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,  

Обръщаме се към Вас във връзка с "ПЪРВИЯТ БУРГАС ПРАЙД", който ще се проведе на 15.05.2021 г., на площад „Тройката“.      
Изказваме своето притеснение относно осъществяването на това събитие, като се позоваваме на следните факти:      
Шествието е обявено, като борба за равни права, толерантност и свобода. Напомняме, че по презумпция всички човешки същества имат равни права от самото си раждане.

Чл. 6. от Конституцията на Република България гласи следното:
„ (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.   
  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“  

Правото на „сексуална ориентация“ не съществува в основните документи за човешки права. То е нещо, което се прокарва на политическо и законово ниво с цел да бъде издигнато като човешко право. Искането на специално отношение, заради сексуална ориентация е искане за привилегия, което е дискриминация с обратен знак, недопустима от гледна точка на конституционния принцип за равното третиране на гражданите. Считаме за недопустимо половата обърканост да се превръща в „човешко право“. Общностите и правозащитните организации, които стоят зад планирането на парада целят да вменят вина у българските граждани, че обществото ни е нетолерантно към хомосексуализма.

Наблюдаваме политизиране на един, до голяма степен морален и личен въпрос, какъвто е половото сношение. Призмата се изкривява до степен, сексуалния разврат да се нарече „сексуална ориентация“ и да му се придаде значимост. Личните сексуални проблеми не бива да бъдат обект на обществено внимание и държавна политика.

Събития, като „Гей-парад, организирани да защитават определени права имат философски и исторически много добре изградена идеология, с основополагащи документи (като текстът “Public seks” на Пат Калифия, публикуван на 01.01.1994г.)
И във всеки един от тези документи се начертава една и съща линия, а именно:
„Ще водим битка стъпка по стъпка, за право след право и за привилегия след привилегия, които са максимално приемливи в този момент, докато достигнем до пълното сексуално освобождаване на всеки един индивид в обществото.“

Подобна линия ще доведе до това българското общество да се бори за ГЕЙ бракове, после да се бори за осиновяване на деца от еднополови двойки, след това за правото на тези деца да се идентифицират сексуално със своя „джендър“ (социален пол), а не със своя биологичен такъв. Следваща стъпка – четвърта ще бъде да се отнеме правото на родителите и държавата да спират децата от това да се идентифицират сексуално по различен начин, тоест да си сменят пола. И стъпка по стъпка всеки един от основоположните документи на мислители и философи на ЛГБТИ движението стигат до заключението, че последната стъпка ще бъде пълната сексуална революция и освобождаване и на самите деца.

Ние сме против всички тези крайности, които няма как нормално мислещ човек да подкрепи!

Демонстрирането на определена сексуална ориентация, по начините и със средствата, с които са характерни „гей-парадите”, нарушава правата и свободите на гражданите. Досегашната практика на провеждане на подобен род мероприятия показва, че паралелно се организират анти-паради от лица с хомофобски настроения, което неизменно създава напрежение, опасност за прояви на насилие и други противообществени реакции, което нарушава обществения ред.
Кметът от своя страна има правомощието с изрична заповед да забрани провеждането на мероприятието, когато има данни, че:
Може да бъде нарушен обществения ред в населеното място (чл. 12, ал. 2, точка 2 от ЗСММ); или могат да бъдат нарушени правата и свободите на други граждани (чл. 12, ал. 2, точка 4 от ЗСММ).

Апелираме към Вас да не разрешавате провеждане на „БУРГАС ПРАЙД“, или ако вече има издадено разрешение, проявата да бъде преместена извън пределите на централна градска част.

С УВАЖЕНИЕ,
ОТ НЕФОРМАЛНИ РОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГР. БУРГАС


ФГ Български Родители-Съвременни Будители - БРСБ    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ФГ Български Родители-Съвременни Будители - БРСБ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...