Подписка за спиране на продажбите на паркове, улици и други държавни имоти от министъра на отбраната Каракачанов от ВМРО и създаване на „Зелен общински фонд“

Уважаеми г-н Каракачанов, министър на отбраната,
Уважаеми общинските съветници в СОС,
Уважаема г-жо Фандъкова, кмет на Столична община, 


Министерство на отбраната  е обявило списък за ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ в София, включително над 200 дка земя в ПАРКОВЕ (в Западен парк, Овча Купел, Нови Искър), улици (съществуващи и в проект), гори, залесени площи, сгради, магазини и други.

Продажбите са нецелесъобразни, защото с тези имоти могат да се решат обществено значими проблеми на София – с озеленяване, улична мрежа, изграждане на нови детски градини.

Цените на стартиралите продажби са скандално ниски – за ГОРА цена от 2,28 евро/кв.м  и за СГРАДИ цена от 45.29 евро/кв.м.

Настояваме да предприемете мерки за спиране на продажбите на всички държавни имоти в Столична община и прехвърлянето им безвъзмездно на общината, след което:

1.      Да започне изграждането и разширяването на паркове и улици, намиращи се върху съответните безвъзмездно прехвърлени  имоти (съгласно чл. 21, ал. 6 от Закона за общинската собственост – ЗОС);
2.      Да се създаде ЗЕЛЕН ОБЩИНСКИ ФОНД от останалите имоти от списъка (останалата земя, магазини и сгради), които да могат да се ползват само за обезщетяване на други частни имоти, намиращи се в паркове, градинки и за спасяване от застрояване на междублокови пространства (съгласно чл. 21, ал. 4 и 5 от ЗОС).

Настояваме поне предизборно, здравето и интересите на гласоподавателите от София да бъдат поставени пред краткосрочните финансови интереси на Министерството на отбраната!

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Биляна Петрова да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...