За възстановяване на чуждоезиковия прием в СУ „ Христо Проданов“ гр. Карлово

Позиция

На Настоятелството и  Обществения съвет

към СУ „ Христо Проданов“ гр. Карлово

 На базата на Закона за предучилищно и училищно образование и на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, обръщаме внимание на следното:

 Общественият съвет и Настоятелството, заедно с Директора и Педагогическия съвет за трета поредна година сме изправени пред безпрецедентен случай на избор на  паралелки за прием на ученици след 7-ми клас в СУ „ Христо Проданов“ гр. Карлово. За трета година от РУО и МОН е атакуван приемът в чуждоезиковите паралелки в нашето училище. Това са паралелки, в които винаги са кандидатствали деца с много висок бал и са завършвали с много високи резултати. Приемът в тези паралелки винаги е ставал много бързо, в рамките на един, два дни. Примерите на прекрасно реализирани млади хора след завършване на чуждоезикова паралелка са много. Желанията на децата за тези паралелки продължават да са на лице, но от юни ще трябва да избират друго.

Тази година институциите задължават училището да  смени профила на прием след 7-ми  клас, което е в разрез с Наредба 7 от 11.08.2016г. за профилираната подготовка, чл.2 ,ал.7 , която дава възможност на всяко училище да избира между единадесет профила , а в случая училището е лишено от тази възможност. Сумарно за целия курс на обучение часовете по чужд език са с 500 часа по малко.

Това означава, че ако нашите деца искат да учат в чуждоезикова паралелка, могат да учат само в Пловдив.

Трябва да  изразим позицията си като родители.

Трябва да помогнем на нашия директор, на нашите учители, на нашите деца.

Председател на Училищно настоятелство: Лъчезар Бакърджиев                                  Председател на Обществен съвет: Христо Гилев

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Hristo Gilev ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...