Петиция в подкрепа на президента Румен Радев за втория мандат

Партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) се присъединява към милионите български граждани, които ежедневно демонстрират пълното си доверие и подкрепа към президента Румен Радев и застава плътно зад него в битката му с мутрите, мафията и олигархията.

С високия си морал президента Румен Радев се доказа като единствения стожер на българското общество, отстояващ върховенството на правото и закона и българската държавност.

Със своята принципност президентът Радев е единствената бариера срещу беззаконието, лобизма, корупцията, разпадането на държавността и настъплението срещу гражданските свободи в България.

Призоваваме всички честни, почтени, морални, инициативни и родолюбиви българи да подпишат петицията и да подкрепят президента Румен Радев за втори мандат!

BX9O_5.jpg


ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие)    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ПП МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...