Жалба/ Подписка срещу некачествените услуги на Топлофикация Перник АД

Ж А Л Б А

срещу Топлофикация Перник АД за не осигуряване на необходимото топлоподаване за парно отопление

 За поредна година ние клиентите на Топлофикация Перник АД нямаме качествено парно отопление с дни, с което да се отопляваме. По този начин Топлофикация Перник АД, като доставчик на топлинна услуга, подвежда клиентите си за доставяне на топло енергия, като реално не ни я предоставя или е с изключително ниско качество, а ни задължава да плащаме. Това по силата на българското законодателство е измама с цел печалба. Основен пробрем също е, че топлоподаването е с ниско налягане (6 bar и по ниско) и при неработеща прекачваща станция е невъзможно да се постигне достатъчен топлообмен в абонатните станции. Особенно в по отдалечените и по високите точки на града. Така реално, ние потребителите не успяваме да отопляваме домовете, офисите, работните си помещения, а сме длъжници на Топлофикация Перник АД и допълнително харчим средства за алтернативен начин на отопление. От своя страна Топлофикация Перник АД очевидно не влага никакви средства в тази част от собствения си бизнес за подновяване на оборудването, изолация на водопреносни тръби, както и подръжка на абонатни станции, които по закон са нейна собственост и не желае да газифицира изцяло дружеството, за да обезпечи с отопление потребителите си. Също така не желае да компенсира финансово или по какъвто и да е друг начин своите клиенти при липса на каквото и да е отопление или намалено некачествено такова.

Искане:

1- Да се сезира Прокуратурата, проверяващият орган ДКЕВР и всички контролиращи я органи за ревизия на Топлофикация Перник АД, може ли дружеството да доставя качествена услугата за парно отопление, без да подвежда клиентите си с цел печалба.

2- Да бъдем компенсирани финансово за дните с некачествено или липсващо топлоподаване, чрез директно намаляване на прогнозните сметки. А хората с вече сключени договори в крайната изравнителна сметка.

3- Да бъдат поставени уреди на абонатните станции, които да измерват температурата на влизащата вода за отопление и да прекъсват топлоподаването към входа, ако топлината на водата е недостатъчна да загрее качествено системата.

4- Да бъде изцяло газифицирано дружеството, за да може да осигури качествено топлоподаване.

 

 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Нели Зарева ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...