За създаване на ограничаващ закон при спирания и проверки от страна МВР и КАТ базиран на основателната причина.

Поради липсата на ограничителен закон ,който да ограничава правомощията на полицейските служители при извършване на проверки ,ежедневно биват потъпквани правата  на свободно придвижване на гражданите на република България .Също така закона ,които дава тези правомощия ,не е в полза на обществото и на гражданите под никаква форма,а дори се противопоставя на демократичните и европейски ценности за правата на човека и неговата свобода,създава страх и недоверие към органите на реда и създава предпоставка за корупционни практики.
Според демократичните и европейски ценности, органите на реда имат една единствена цел и това е да запазят реда , и да защитават гражданите от физически заплахи ,изнудване ,обири и други престъпни практики ,като и да наказват нарушителите щом бъдат НАМЕРЕНИ доказателства за тяхната вина.

 

Презумпцията за невинност или презумпция за невиновност (на латинскиpraesumptio innocentiae) е отраслов правен принцип в пеналистиката.

Принципът е закрепен в чл. 31, ал. 3 от Конституцията на България:

Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда

и в чл. 6, ал. 2 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, по която Република България е страна от 1992 г.

Но в случай,че липсва  закон ограничаващ правото на обикновенния полицай да извършва проверки по свое желание , един вид се оставя вратичка в която той да заработи допълнителни пари по системата на бонусните възнаграждения което води до надпреварва между служителите с цел спиране на максимален брой граждани ежедневно за проверки на лична карта или на трафик стопове на случаен принцип с цел намиране на нещо нередно без никаква основателна причина.Което създава чувство на страх ,безпокойство и безсилие  от присъствието на органите на реда. 
Поради факта ,че без ограничение желанието за финансово възнаграждение между полицайте надделява над принципа "Невинен до доказване на противното " и го изопачава потъпквайки конституцията на България и всички човешки права и ценности превръщайки го във контрастиращото: ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО.Като тогава причина за спиране стават външния вид: цвят на кожата , татуировки,веоизповедание и всеки друг отличителен белег и стериотип с които въпросния служител мисли,че би изглеждал евентуален престъпник,което е форма на дискриминация и накарнява достойнството и обижда всеки уважаващ себе си човек.

С подписване на тази петиция Всеки подписал настоява , за въвеждане на ограничителен закон при извършване на проверки съществуващ в почти всички други демократични държави .
Закон за ОСНОВАТЕЛНАТА ПРИЧИНА , както и закон защитаващ правата ни при неизпълнение от служителите извършили неправомерната проверка.

Опис на закона за основателната причина както трябва да бъде.

Проверка над пешеходец или на гражданин управляващ превозно средство може да бъде извършена само когато има видими доказателства за престъпление или придобита неуспорима информация за съществуващо такова.

Ако бъде извършена проверка без видими доказателства,а причината е съмнение от страна на полицая проверката ,да бъде напълно незаконна и дори да бъде установено нарушение, ако служителя на може да предостави доказателство за основателна причина за извършване на спирането и проверката ,тя да бъде незаконна и наложените санкции да бъдат свалени при обжалване от страна на санкционирания.