За опазване целостта на Южния парк и изграждане на бъдещия парк „Лозенец“

В началото на месец юни, жителите на всички квартали в район „Лозенец“ се организираха посредством импровизирани пунктове за събиране на подписи и подеха информационна кампания за повишаване информираността на софиянци относно значимостта на проблема с частните терени в границите на Южния парк и бъдещия парк „Лозенец“, а и в цяла София.  

Това се случи, след като общински съветници отправиха на 19-ти декември 2019-та година официално питане до госпожа Фандъкова колко са частните имоти в терени, отредени за публични общински нужди и каква е приблизителната им цена да бъдат отчуждени. Питането е с номер **СОА19-ГР94-6142** и на него не бе отговорено близо осем месеца.  

На заседание № 17 от 09.07.2020 бе предоставен отговор по точка 38 от дневния ред на Столичния общински съвет (СОС), според който в Закона за общинската собственост няма предвидено задължение на общинските администрации за съставяне на регистри на подлежащите за отчуждаване имоти – частна собственост.  

Също така, отговорът съдържа напомняне, че през 2016-та бе възложено изработването на Визия за София – стратегически документ, който след приемането му ще стане основа за задание за изработване изменение на общия устройствен план на СО в частите му, в които не съответства на визията, която ще бъде приета от СОС.  

Отговорът на г-жа Фандъкова не показа поемането на конкретно задължение. Информацията, изискана с питане номер **СОА19-ГР94-6142**, за която настояват и гражданите в район „Лозенец“ и на град София задължително се залага в Стратегията за управлението на общинската собственост, която се приема в началото на всеки нов мандат на общината. На практика, законите не биват изпълнявани, благодарение и на липсата на съдействие от страна на кмета на Голяма община.  

Какво имаме предвид – съгласно член 8, алинея 8 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си, по предложение на кмета на общината. За тази една година, ние нямаме нова стратегия, която да бъде приета от общинските съветници, които представляват всички граждани на София. В момента се изпълнява политиката, приета от предишния общински съвет.  

Преди броени седмици в Конституционния съд падна мораториумът за застрояване на частните терени, които попадат в границите на паркове и зелени площи. Ако това не се бе случило, щяхме да разполагаме с една финансова година, в която могат да бъдат предвидени действия за придобиване и отчуждаване на частни имоти за тези публични нужди (до януари 2022-ра година).  

Всичко това се случи след дълги години на обещания и уверения, че ще бъдат предприети действия и дори ще бъде създаден специален фонд, за да бъдат спокойни столичани, че ще имат паркове и след 5, и след 10 години.

Поради голямата обществена значимост на проблема с парковете, на 25-ти ноември 2020-та година входирахме двете подписки на хартиен носител на вниманието на г-н Константин Павлов, кмет на район „Лозенец“, който на свой ред пое ангажимента да ги представи на вниманието на г-жа Фандъкова. 

Подписката в подкрепа целостта на Южния парк с входящ номер РЛЦ20-ГР94-1681 се състои от 26 листа, с общо 446 подписа, а тази в подкрепа изграждането на бъдещия парк „Лозенец“ с номер РЛЦ20-ГР94-1682 - от 36 листа, с общо 542 подписа.  

В двете подписки призовахме г-жа Фандъкова да ни предостави своевременен отговор и след това да предприеме нужните действия, за да организира обществени обсъждания, достъпни за всички заинтересовани страни, в условията на Ковид-19 пандемия.

Уверихме я, че след входирането на подписките на хартиен носител, те ще бъдат дублирани и пуснати и в електронен вариант, за постигане на по-голям отзвук.

На качените карти можете да видите частните терени на територията на Южния парк, както и бъдещите, обещавани очертания на парк „Лозенец“.

Screenshot_(857)2.pngScreenshot_(858)1.png

Подкрепете ни! Подпишете се. Благодарим.


Веселина Гайдарджиева    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Веселина Гайдарджиева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...